مقاله بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوانح ترافیکی
مقاله عوامل انسانی
مقاله جرحی
مقاله خسارتی
مقاله فوتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عینی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهماندار محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش عوامل انسانی در ایجاد سوانح ترافیکی در محورهای درون شهری و برون شهری کشور انجام شده است.
روش بررسی: اطلاعات کلیه افراد آسیب دیده در اثر حوادث ترافیکی به صورت سرشماری، ثبت شده (فرم های کام ۱۱۴) در سیستم (فاوا)، که شامل ۵۹۲۱۶۸ نفر بودند بررسی شدند. عوامل خطر انسانی منجر به حوادث ترافیکی تعیین و نسبت شانس (Odds ratio) هر یک از عوامل خطر در رخداد حوادث ترافیکی با استفاده از مدل رگرسیونی با شانس های متناسب و تعدیل عوامل مداخله گر احتمالی مانند سن، و جنسیت و وضعیت روشنایی در راه های درون و برون شهری برآورد شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سنی در جامعه مورد بررسی ۳۴٫۱±۱۴٫۰ سال بود. در بین عوامل انسانی دخیل در سوانح ترافیکی بالاترین درصد به بی توجهی به مقررات به میزان ۶۹٫۹ درصد اختصاص داشت. نسبت شانس قرار گرفتن در یکی از طبقات جرح یا فوت در محورهای درون شهری برای افرادی که مصرف مشروبات الکلی داشته اند ۶٫۵ برابر همین مقدار برای افرادی بوده که این عامل خطر را نداشته اند (CI: 4.88-8.65 و OR= 6.5). همچنین در محورهای برون شهری نیز بالاترین نسبت شانس را در بین دیگر نسبت ها (CI: 1.22-3.29 و OR=1.73) به خود اختصاص داد.
نتیجه گیری: با اینکه مصرف نوشیدنی های الکلی بیشترین تاثیر را بر شدت حوادث ترافیکی رخ داده شده را دارد اما با توجه به شیوع کم این عامل و در نتیجه خطر قابل انتساب کمتر نسبت به دیگر عوامل، به نظر می رسد بهتر است برنامه های پیشگیری را بیشتر متمرکز بر عوامل با شیوع بالا مانند بی توجهی به مقررات و عجله و شتاب بی مورد نمود.