مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه های اجتماعی
مقاله نوسازی و بهسازی
مقاله بافت فرسوده
مقاله شهر سردشت
مقاله آذربایجان غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرنجف
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باقری کشکولی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت سرمایه اجتماعی در فرآیند نوسازی شهری به عنوان ظرفیت های درونی و ثروت های پنهان در محلات، یک اقدام غیرمتمرکز و از پایین به بالا است. این پژوهش با هدف تحلیل فضایی رابطه میان سرمایه اجتماعی و برنامه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر سردشت است روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری، ۱۰ محله بافت فرسوده با ۲۵ شاخص مختلف برای سنجش وضعیت موجود در شاخص های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و تعداد ۵۱۲ نفر از ساکنان محلات برای مقوله سرمایه اجتماعی در ۵ مولفه است. با بهره گیری از مدل تاپسیس و روش وزن دهی آنتروپی به رتبه بندی محلات شهر سردشت در شاخص اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … پرداخته شده است. بر اساس نتایج بررسی ها محله ۳ به عنوان پایدارترین محله و محلات ۹ و ۱۰ به عنوان محلات حاشیه ای، ناپایدارترین محلات شناخته شده اند. همچنین بیشترین میزان سرمایه اجتماعی متعلق به محله ۳ که حدود ۸۱٫۲ درصد و کمترین میزان مربوط به محله ۱۰ در حدود ۳۲٫۳ درصد است. با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای K میانگین، محلات بافت فرسوده از نظر سرمایه اجتماعی در سه گروه سطح بندی شد که محلات ۳، ۶ و ۸ بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و سه محله ۴، ۹ و ۱۰ در سطح پایین سرمایه اجتماعی قرار دارند. ضریب همبستگی بین تعداد جمعیت و سرمایه اجتماعی ۰٫۹۲۱ با سطح معناداری ۹۹ درصد است. با بهره گیری از نرم افزار SPSS و استفاده از ضریب رگرسیونی عوامل و ابعاد تاثیرگذار سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محلات شهر سردشت مشخص گردید. نتایج نشان می دهد مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعاون و همیاری دارای رابطه معنادار با نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محلات و علاقه به جامعه، روابط خانوادگی و دوستان به دلیل ارتباط ضعیف با نوسازی و بهسازی، معنادار نیست.