مقاله بررسی نقش زنان در جنبش تنباکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش زنان در جنبش تنباکو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنبش تنباکو
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سوسن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنبش تنباکو (۱۳۰۹ هـ. ق) قیام عمومی مردم ایران به رهبری حاج میرزای شیرازی در عهد ناصرالدین شاه و در اعتراض به واگذاری قرارداد توتون و تنباکو مشهور به قرارداد رژی است که به یک انگلیسی به نام ماژور تالبوت واگذار گردید. زنان به عنوان بخشی از جامعه در این قیام عمومی حضوری فعال داشتند. مقاله حاضر بر تبیین سهم زنان و بررسی علل حضور آنان در جنبش تنباکو است. چنین به نظر می رسد که مشکلات اقتصادی و افزایش آگاهی زنان از اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه در مشارکت فعال آن ها در این قیام موثر بوده است، حضور و در بعضی موارد پیشگامی زنان در جنبش تنباکو، حمایت آن ها از روحانیت و پیرویشان از فتوای مراجع تقلید و مبارزات مسلحانه آن ها برای دستیابی به هدفشان که همان الغای امتیاز رژی بود و بیش از هر چیز به دلیل افزایش آگاهیشان از اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه و انگیزه های مذهبی صورت گرفت در پیروزی جنبش تنباکو نقشی بسیار تعیین کننده و موثر داشته است. تحقیق حاضر پژوهشی نظری و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.