مقاله بررسی نقش خصوصی سازی بر عملکرد سرمایه انسانی در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانکهای استان گیلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۳۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش خصوصی سازی بر عملکرد سرمایه انسانی در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانکهای استان گیلان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه انسانی
مقاله عملکرد سازمانی
مقاله خصوصی سازی
مقاله مدل معادلات ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزوندچگینی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی ثمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عصر کنونی عصر دانش و اطلاعات است و دارندگان دانش، سرمایه های انسانی سازمان بشمار می روند. نیروی انسانی و سرمایه در کنار اطلاعات بعنوان عوامل اساسی تولید در سازمانها مطرح می شود و تعامل و هماهنگی این عوامل در راستای اهداف سازمان می تواند منجر به بهره وری و کیفیت عملکرد سازمانها گردد. در سالهای اخیر، با اعمال سیاست خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران، راه برای افزایش رقابت بین بانکها فراهم شده است و مدیران بایستی در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت خود، با این پدیده برخورد کنند تا بتوانند خدماتی کارا و با توان رقابتی بالاتر نسبت به رقبا ارائه دهند. بنابراین، بانکها باید به منظور حفظ بقای خود و پیشرفت در عرصه رقابتی به بهبود مستمر عملکرد خود بپردازند. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بخش خصوصی سازی در اثرگذاری سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی می باشد. تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی ارائه داده اند. این تحقیق، در پی آزمون این یافته ها در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری ایران است. برای گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه بونتیس و برای اکتشاف سازه ها و بسط گویه ها، از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی هر دو بخش دولتی و خصوصی تاثیر مثبت و معناداری دارد، اما میزان این اثرگذاری در بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی بیشتر می باشد. بنابراین می توان ادعا نمود اعمال سیاست خصوصی سازی بر عملکرد سرمایه انسانی در صنعت بانکداری تاثیر مثبتی دارد.