مقاله بررسی نقش جلبکهای سبز آبی آنابنافلوس-آکوا (Anabaena flos-aquae) و اسیلاتوریا آفریکانوم (Oscillatoria africanum) در تغذیه دافنی ماگنا (Daphnia magna) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش جلبکهای سبز آبی آنابنافلوس-آکوا (Anabaena flos-aquae) و اسیلاتوریا آفریکانوم (Oscillatoria africanum) در تغذیه دافنی ماگنا (Daphnia magna)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دافنی ماگنا
مقاله جلبک آنابنافلوس- آکوا
مقاله جلبک اسیلاتوریا آفریکانوم
مقاله نرخ بلعیدن
مقاله تغذیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت غلام پور طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دافنی Daphnia magna یک گونه مرغوب جهت تغذیه ماهیان آب شیرین است. در تحقیق حاضر، تاثیر دو گونه جلبک سبز آبی آنابنافلوس-آکوا (Anabaena flos-aquae) و اسیلاتوریا آفریکانوم (Oscillatoria africanum) بر میزان بلعیدن، نرخ فیلتر کردن و تغذیه دافنی ماگنا (Daphnia magna) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در سه تکرار و با شرایط یکسان برای هر دو جلبک انجام شد. نرخ فیلتر کردن، بلعیدن و تغذیه دافنی ماگنا از این دو جلبک بر اساس روش محاسبه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان فیلتر کردن، بلعیدن و تغذیه دافنی ماگنا از جلبکهای سبز آبی با افزایش غلظت آنها بطور معنی داری کاهش می یابد (P<0.05). بطوریکه حداکثر مقدار این شاخصها (بترتیب ۷۹۸±۶۰٫۲، ۷۰۸۶۱±۹۹۲ و ۰٫۴±۰٫۰۲) در غلظت ۳ میلی گرم در لیتر و حداقل مقدار آنها (بترتیب ۱۰۰±۱۷٫۷، ۱۰۶۸۳±۴۹۲ و ۰٫۲±۰٫۰۱) در غلظت ۱۲ میلی گرم در لیتر مشاهده گردید. این بدان معنی است که دافنی ها توانایی فیلترکردن جلبکهای رشته ای سبز آبی را علی الخصوص در مواقعی که تراکم آنها بالا باشد، ندارند زیرا این جلبکها بدلیل رشته ای بودن ممانعت هایی را برای تغذیه توسط دافنی بوجود می آورند. حداکثر نرخ رشد ویژه (Specific Growth Rate) دافنی ها (۰٫۵±۰٫۰۲) در اثر تغذیه با جلبک آنابنافلوس- آکوا (در غلظت ۴٫۲۵ میلی گرم در لیتر) مشاهده شد (P<0.05) و میزان بازماندگی دافنی ها در بین تغذیه با دو جلبک مذکور، اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر می توان بیان نمود که شکوفائی هایی که توسط جلبک های سبز آبی بوجود می آیند، قابل کنترل بیولوژیکی توسط دافنی نمی باشند.