مقاله بررسی نقش بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور مالزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در رشد فناوری از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور مالزی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنگاه‌ های کوچک و متوسط
مقاله توسعه اقتصادی
مقاله فعالیت ‌های اقتصادی
مقاله سرمایه فکری
مقاله اقتصاد مبتنی بر دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیان پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر از مهمترین اولویت های اقتصادی اجتماعی دولت ها محسوب می شود. ویژگی های حیاتی بنگاه های کوچک و متوسط، از جمله انعطاف پذیری در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه ها، برخورداری کارکنان این شرکت ها از انگیزه بالا، سرمایه اولیه محدود مورد نیاز این بنگاه ها، محرک اصلی تحقق کارآفرینی و غیره آنها را به مهمترین عامل رشد، نوآوری و تحرک اقتصادی و توسعه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و یاری دهنده آنها در مرحله گذار اقتصادی تبدیل کرده است. هدف این پژوهش شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی با رشد سریع و نیز تعیین سهم آنها در اقتصاد مالزی است. چشم انداز توسعه ۲۰۲۰ مالزی سیاست های توسعه را از طریق شرکت های کسب و کار کوچک برنامه ریزی کرده است. این شرکت ها نقش مهمی را در توسعه اقتصادی مالزی ایفا می کنند. این شرکت ها ۹۳٫۸ درصد از شرکت های فعال در بخش صنعت،۲۷٫۳ درصد از کل تولیدات کارخانجات، ۲۵٫۸ درصد از ارزش افزوده تولید، ۲۷٫۶ درصد از دارایی های ثابت و ۳۸٫۹ درصد از استخدام نیروی کار این کشور را به خود اختصاص داده اند. همچنین شواهد نشان می دهد که این شرکت ها نقش مهمی را در توسعه اقتصاد ملی کشور مالزی بر عهده دارند.