مقاله بررسی نقش اندازه ذرات مولد رادیو اکتیو در پراکنش ذرات آلفازا و بتازا در محفظه ایمنی راکتور تحقیقاتی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش اندازه ذرات مولد رادیو اکتیو در پراکنش ذرات آلفازا و بتازا در محفظه ایمنی راکتور تحقیقاتی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرات آئروسل
مقاله توزیع جرم اندازه
مقاله اکتیویته
مقاله سنتیلاسیون مایع
مقاله راکتور تهران
مقاله ایمپکتوراندرسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: پورعشق یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پرستار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در صنعت هسته ای، آئروسل ها نقش بسزایی در انتشار و پخش آلودگی دارند. راکتورهای هسته ای منبع اصلی آلودگی در چرخه سوخت می باشند و رادیو ایزوتوپ های مختلفی را به محیط انتشار می دهند. دراین مطالعه توزیع اندازه و اکتیویته آئروسل ها در سه ایستگاه کاری در داخل محفظه ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کاسکد ایمپکتور اندرسن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش بررسی: غلظت جرمی و توزیع جرم اندازه ذرات هوابرد در محیط محفظه با استفاده از نمونه بردار محیطی کاسکید ایمپکتور مدل اندرسن تعیین شد. به منظور شناسائی رادیو نوکلئیدهای موجود در ذرات معلق محفظه از فیلتر الیافی استفاده شده است. جهت تعیین عناصر شیمیایی و غلظت در نمونه ها از دستگاه ICP-MS و از دستگاه های اسپکتروسکوپی گاما و سنتیلاسیون مایع بمنظور شناسائی رادیونوکلئیدها و میزان پرتوزائی آنها در ذرات معلق هوای داخل محفظه استفاده شد.
یافته ها: رادیونوکلئید های Pb212، Pb214، Be212، Be214، Tl208، Ac228،k40 در نمونه های آئروسلی توسط گاما اسپکتروسکوپی شناسایی شد. توزیع جرم اندازه با ماکزیمم پیک برای ذرات ریز در گستره بین ۰ تا ۰٫۴ میکرون بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین کسر اکتیویته آلفا و بتا بر روی ذرات آئروسلی با گستره سایزی کمتر از ۰٫۴ میکرون جذب می شوند.
نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که بیشترین اکتیویته مربوط به ذرات در ناحیه انبارشی و هسته بندی (ذرات ریز) است. منشا این ذرات را می توان لخته شدن ذرات مد «هسته بندی» و همچنین هسته هایی ناشی از رشد تراکم در محدوده مورد مطالعه بیان نمود.