مقاله بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب شناختی
مقاله اضطراب جسمی
مقاله عملکرد ورزشی
مقاله فوتسال و CSAI-2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرداری پور مهران
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نمازی زاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی است. نمونه آماری شامل ۶۰ نفر از فوتبالیست های شرکت کننده در مسابقات فوتسال سازمان تامین اجتماعی در شهر تهران بین سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ و با روش تصادفی می باشد. در این مطالعه، اضطراب شناختی و اضطراب جسمی متغیرهای پیش گویی کننده و عملکرد ورزشی متغیر ملاک است. برای جمع آوری اطلاعات، از اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب، پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (CSAI-2) و پرسشنامه عملکرد بازیکنان استفاده شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیر به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که بین اضطراب شناختی و جسمی با عملکرد ورزشی در ورزشکاران ارتباط منفی معنی داری وجود دارد. همچنین اضطراب شناختی و جسمی هر کدام حدود ۱۲ درصد از عملکرد ورزشی را تبیین می کند. بر اساس این مطالعه، اضطراب در سطح متوسط بهترین عملکرد ورزشی را در پی دارد ولی اضطراب بالا و پایین منجر به تخریب عملکرد ورزشی می شود.