مقاله بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه محله ای پایدار
مقاله مشارکت مردمی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله مدیریت شهری
مقاله طرح ناحیه محوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاعلی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: چند دهه است که کشورهای توسعه یافته، جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری، توسعه محله ای را در قالب فرآیندی مشارکتی و دموکراتیک و منطبق با نیازهای ساکنان شهر در محور برنامه های خود قرار داده اند. بر همین اساس مدیریت شهری تهران با آگاهی از نقش موثر برنامه ریزی های محلی در توسعه پایدار شهری، اقدام به اجرای طرح ناحیه محوری نموده است. پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت اجرای طرح ناحیه محوری، به نقشی که این طرح در توسعه پایدار محله ای ایفا کرده، بپردازد.
روش پژوهش: این طرح به روش پیمایش در بین محلات منطقه ۵ شهر تهران انجام شده و به کمک پرسش نامه، اطلاعات مورد نیاز پژوهش از بین کلیه اعضای شورایاری محلات ۲۹ گانه این منطقه گردآوری شد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که بیش ترین موفقیت طرح در افزایش قابل ملاحظه ارتباط بین مردم و مدیران شهری، رضایت شهروندان از مدیریت، ارائه آسان تر خدمات به شهروندان، افزایش همکاری شهروندان با مسوولان محلی و افزایش مشارکت مردم در امور شهر و در مقابل کمترین میزان موفقیت طرح در واگذاری امور شهری از شهرداری مناطق به نواحی بوده است.
نتیجه گیری: طرح ناحیه محوری نقش بسزایی در توسعه پایدار شهری دارد. بدین ترتیب توجه به سرمایه اجتماعی موجود در محله موجب افزایش میزان مشارکت شهروندان در برنامه های شهری خواهد شد.