مقاله بررسی نظام تعرفه ای آب در کشورهای اروپایی در راستای استراتژی های مدیریت تقاضای آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نظام تعرفه ای آب در کشورهای اروپایی در راستای استراتژی های مدیریت تقاضای آب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت تقاضا
مقاله مصرف
مقاله آب بدون درآمد و قیمت فروش آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: داوودآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیدزاده سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه رشد روزافزون جمعیت، توسعه صنعت، افزایش تقاضای آب و سطح بهداشت، کاهش منابع آب در اثر مصرف بی رویه و حفظ محیط زیست موجب حساسیت بیشتر مدیریت تقاضای آب شده است. لذا هدف مقاله حاضر این است که به کمک مدیریت تقاضای آب فرآیندی از برنامه ریزی، سامان دهی، هدایت و کنترل برای شناخت شیوه های فعلی مصرف آب و استفاده از ابزارهای موجود برای ارتقای سطوح و الگوهای مصرف بهینه آب را فراهم نماید.
روش پژوهش: روش تحقیق حاضر مروری- تحلیلی بوده و بر مبنای آن بر اساس مدیریت تقاضای آب، ترکیبی از اقدام های اصلاحی برای دست یابی به الگوی مصرف متناسب با ظرفیت های تولید و ارزش واقعی که مصرف کننده از آن برخوردار است اقدام شده است.
یافته ها: یافته های این تحقیق حاکی از این است که اعمال استراتژی های مدیریت تقاضا علاوه بر حفاظت منابع آبی و کاهش آلودگی های زیست محیطی موجب کاهش هزینه ها، افزایش ارزش افزوده و نهایتا بهبود کیفیت خدمات به مشترکین در راستای بهبود مدیریت شهری شده است.
نتیجه گیری: بررسی و مطالعه برخی از الگوهای موفق تقاضای آب در کشورهای اروپایی مانند آلمان، هلند و بلژیک که از موفق ترین کشورها در مدیریت تقاضا می باشند نشان می دهد که این کشورها با وجود برخورداری از منابع آبی فراوان توانسته اند متوسط مصرف خود را به ۱۲۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز کاهش دهند.