مقاله بررسی نسخه خطی «روح الله» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص ادبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نسخه خطی «روح الله» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص ادبی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسخه خطی
مقاله روح الله
مقاله زین العباد بیرمی،سبک شناسی
مقاله زبان فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پشت دار علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پیرک سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علی (پدرام)
جناب آقای / سرکار خانم: معین زاده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود آنکه بخش عظیمی از گنجینه های ادبی و فرهنگی ایرانی در سالهای اخیر شناسایی و معرفی گردیده، ولیکن کم نیستند آثار ادبی که در قالب نظم و نثر پدید آمده و تا کنون ناشناخته باقی مانده اند. بر همین اساس رویکرد اصلی مقاله حاضر براین است یکی ازآثار نفیس و ارجمند فرهنگ و اندیشه ایرانی را که منظومه ای عرفانی- اخلاقی تحت عنوان «روح الله» از زین العباد حسینی بیرمی (متوفی به قرن نهم) میباشد، به دوستداران فرهنگ و ادب معرفی کند و گرد و غبار گذشت زمان و بی توجهی اهل ادب را از چهره آن بزداید و راهگشای پژوهشهای دیگر درباره این شاعر گردد.