مقاله بررسی نحوه فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae در بیرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۳۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نحوه فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae در بیرجند
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخرطومی جالیز
مقاله دوره های فعالیت
مقاله جفت گیری
مقاله باروری
مقاله زادآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شیشه بر پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: آوندفقیه آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق محمدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرخرطومی جالیز،Acythopeus curvirostris persicus Thompson ، یکی از آفات مهم جالیز می باشد که در کشورهای خاورمیانه انتشار دارد. در این تحقیق نحوه فعالیت حرکتی و پروازی روزانه و فصلی سرخرطومی جالیز در شرایط مزرعه با استفاده از تله های سطلی حاوی حشرات نر و میوه خیار و نیز الگوی رفتار جفت گیری و تاثیر آن بر باروری (در شرایط نیمه صحرایی) و زاد آوری (در شرایط آزمایشگاهی) بررسی شد. نتایج این بررسی، دوره فعالیت آشکاری را طی روز در هر دو جنس نر و ماده سرخرطومی جالیز نشان داد. اوج فعالیت حرکتی بین ساعات ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح و ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ عصر مشاهده شد. حداکثر سرخرطومی های به دام افتاده در تله بعد از ظهر (ساعت ۱۴:۰۰) بود. حشرات کامل نر و ماده به طور هم زمان در ابتدای فصل کاشت هندوانه (اواخر خرداد ماه) ظاهر شده و تعداد سرخرطومی های به دام افتاده در اوایل مهر با شکار ۶٫۱±۲٫۶ سوسک در هفته به اوج خود رسید. جفت گیری حدود هشت روز پس از خروج از لانه شفیرگی آغاز شد. حداکثر جفت گیری از ساعت ۱۴:۳۰ تا۱۶:۳۰ بود. دفعات جفت گیری در طول عمر حشرات نر (۱۸٫۳±۳٫۴) نزدیک به دو برابر حشرات ماده (۹٫۶±۲٫۲) بود. میانگین تخم های گذاشته شده طی دوره تولید مثل در دو حالت یک بار و چندین بار جفت گیری به ترتیب ۲۹٫۲±۳٫۵ و ۵۲٫۴±۶٫۲ عدد تخم در هر فرد ماده بود. تخم ریزی در ۱۲ و ۳۶ روز پس از جفت گیری به حداکثر رسید. درصد تخم های تفریخ شده در حالت های یک بار و چندین بار جفت گیری به ترتیب ۸۵±۷ درصد و ۸۲٫۵±۹ درصد بود. چندین بار جفت گیری در باروری و زادآوری حشرات ماده سرخرطومی جالیز تاثیر معنی داری نداشت. همچنین رابطه ای بین دما و فراوانی جفت گیری مشاهده نشد.