مقاله بررسی نتایج درمان جراحی ایمپلنت های جایگذاری شده در ناحیه Sinus Lift و غیر Sinus Lift در جانبازان جنگ تحمیلی مراجعه کننده به درمانگاه شهید قاضی طباطبایی طی سال های ۸۶-۷۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی نتایج درمان جراحی ایمپلنت های جایگذاری شده در ناحیه Sinus Lift و غیر Sinus Lift در جانبازان جنگ تحمیلی مراجعه کننده به درمانگاه شهید قاضی طباطبایی طی سال های ۸۶-۷۹
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگمنتاسیون کف سینوس
مقاله سینوس ماگزیلا
مقاله ایمپلنت های دندانی
مقاله شکست درمان
مقاله اسئواینتگریشن
مقاله جانبازان جنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بیات محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملاباشی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آگمنتاسیون موضعی استخوان ناحیه خلفی ماگزیلا (سینوس لیفت) پیش از جایگذاری ایمپلنت های دندانی، تبدیل به تکنیک درمانی قابل قبولی در دنیای ایمپلنت شده است. اما از نتایج این درمان و مسائل مرتبط با آن در ایران اطلاعات مستند محدودی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج جراحی درمان سینوس لیفت و ایمپلنت های جایگذاری شده در بیماران جانباز درمانگاه شهید قاضی طباطبایی طی سال های ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۶ می باشد.
مواد و روشها: در یک مطالعه گذشته نگر، ۵۰ بیمار که درمان سینوس لیفت شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. معیار ورود کلیه جانبازان دارای پرونده بودند که تحت درمان سینوس لیفت قرار گرفته بودند. معیار خروج نیز پرونده های فاقد اطلاعات کافی بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرونده های موجود وارد پرسشنامه گردید. میانگین مدت زمان follow up در بیماران ۲۳٫۰۵±۵۳٫۳۲ ماه بود. معیار موفقیت جراحی، ایمپلنت هایی در نظر گرفته شدند که اسئواینتگره بوده، طی دوره follow up در محل خود باقی مانده و از حفره دهان خارج نشده بودند. آنالیز آماری با استفاده از آزمون T-test و آزمون فیشر انجام شد.
یافته ها: از مجموع ۲۳۵ ایمپلنت جایگذاری شده، تعداد ۸۲ عدد داخل ناحیه سینوس لیفت و ۱۵۳ عدد خارج از این ناحیه بود. تعداد کلی ایمپلنت های fail شده ۸ عدد و از این تعداد، ۵ عدد داخل ناحیه سینوس لیفت بود. در نتیجه Success Rate کلی ۹۶٫۶%، ایمپلنت های داخل ناحیه سینوس لیفت، ۹۳٫۹%؛ و ایمپلنت های خارج از این ناحیه، ۹۸% بود.
نتیجه گیری: مقایسه موفقیت جراحی نتیجه گیری ایمپلنت ها در ناحیه سینوس لیفت و نواحی غیر آن در جمعیت مورد مطالعه (جانبازان محترم به عنوان یک گروه خاص)، بیانگر درصد بالایی از موفقیت است.