مقاله بررسی نتایج درمانی و عوارض گاستروستومی به روش آندوسکوپی از طریق پوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۸۱ تا ۷۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نتایج درمانی و عوارض گاستروستومی به روش آندوسکوپی از طریق پوست
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاستروستومی
مقاله آندوسکوپی
مقاله تغذیه غیر دهانی
مقاله تغذیه از طریق لوله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهی شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رمیم طیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گاستروستومی به روش آندوسکوپی از طریق پوست روشی است که برای انجام تغذیه غیر دهانی در بیماران دارای دیسفاژی ناشی از سکته مغزی، بدخیمی های اوروفارنژیال، بیماری های عصب حرکتی و مانند آن به کار می رود. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج کوتاه مدت گاستروستومی به روش آندوسکوپی در بیماران بستری در بیمارستان با توجه به شرایط بالینی و بیماری زمینه ای آن ها می باشد.
روش بررسی: بیمارانی که از ابتدای فروردین ۱۳۹۰ تا انتهای تیر ۱۳۹۱ تحت گاستروستومی به روش آندوسکوپی در بیمارستان سینای تهران قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. زمان کلی تغذیه از طریق گاستروستومی، عوارض ایجاد شده و زمان بروز آن ها بررسی شد. حداقل زمان پی گیری بیماران شش ماه بود. در صورت فوت بیمار و یا خروج ابزار تعبیه شده، پی گیری بیمار متوقف گردید.
یافته ها: در این مطالعه ۶۵ مورد گاستروستومی (۳۳ مرد، ۳۲ زن) انجام گردید. میانگین سنی بیماران ۵۷٫۴۵±۱۶٫۸۳ سال (۹۴-۱۹) بود. بیماران ترومای سر ۱۵ نفر (۱/۲۳%) و جراحی توراکس چهار مورد (۲/۶%) بودند. ۳۶ نفر (%۵۵٫۳۹) هیچ عارضه ای تا پایان زمان پی گیری نداشتند. عوارض شامل نشت (۱۱ مورد)، انسداد (۹ مورد)، سلولیت (هفت مورد) و جداشدن لوله گاستروستومی (دو مورد) بود. از ۲۹ بیمار، ۲۱ مورد (۷۲%) دو تا پنج ماه بعد دچار عارضه شدند. تفاوت معنی داری میان عوارض ایجاد شده بین دو جنس وجود نداشت (P=0.16) 27 نفر (۴۱٫۵%) فوت نمودند که هیچ یک به علت عوارض ناشی از گاستروستومی نبود.
نتیجه گیری: استفاده از گاستروستومی به روش آندوسکوپی از راه پوست با توجه به سهولت انجام و عدم نیاز به بیهوشی عمومی و عوارض اندک، در مواردی که بیمار در بیمارستان تحت نظر کادر درمانی می باشد می تواند به عنوان یک روش مطلوب در تغذیه غیر دهانی استفاده شود.