مقاله بررسی نتایج بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در ۱۱۰ بیمار با کانسر پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نتایج بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در ۱۱۰ بیمار با کانسر پستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوپسی غده لنفاوی نگهبان
مقاله دایسکشن
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرقانی محمدناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جباری نوقابی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جنگجو علی
جناب آقای / سرکار خانم: قمری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: شقایق حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان، شایع ترین سرطان در زنان بوده و درمان آن شامل حذف پستان و غدد لنفاوی اگزیلاری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج حاصل از بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش کار: این مطالعه گذشته نگر طی سال های ۸۸-۱۳۸۶ بر روی ۱۱۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان مرحله اول و دوم در بیمارستان امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. افراد تحت بررسی غدد لنفاوی نگهبان قرار گرفتند. غدد لنفاوی نگهبان، با استفاده همزمان از روش تزریق ماده ایزوتوپ (سنتی گرافی) و تزریق ایزوسولفان آبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از شمارشگر مواد رادیوایزوتوپ به منظور شناسایی غده لنفاوی نگهبان استفاده شد. پس از شناسایی غده لنفاوی نگهبان، برداشتن غدد لنفاوی مذکور انجام شد و جهت ارزیابی برای فروزن سکشن و پاتولوژی دائمی ارسال شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون کی دو و دقیق فیشر انجام شد.
یافته ها: در مجموع در ۲۰ بیمار، نتیجه فروزن سکشن حین عمل مثبت شد و در نتیجه تحت دایسکشن آگزیلاری قرار گرفتند. از مجموع ۹۰ بیمار، ۳۰ بیمار (%۳۳٫۳۳)، اول جهت طی شدن مرحله یادگیری جراح، تحت انجام بررسی غده لنفاوی نگهبان و سپس دایسکشن آگزیلاری در همان عمل جراحی قرار گرفتند. در ۷۰ بیماری که نتیجه بیوپسی غده لنفاوی نگهبان منفی بود، از دایسکشن آگزیلاری اجتناب شد. در ۳ بیمار از ۷۰ مورد فوق، نتیجه پاتولوژی دائمی، نشان دهنده گرفتاری متاستاتیک غده لنفاوی نگهبان بود و تمام این ۳ مورد در ۳۰ مورد اولیه ای بودند که تحت دایسکشن آگزیلاری نیز قرار گرفته بودند. پس از طی شدن مرحله learning curve نتیجه منفی کاذب بیوپسی غده لنفاوی نگهبان مشاهده نشد.
نتیجه گیری: انجام بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله اول و دوم، می تواند با دقت بالایی، وضعیت گره های لنفاوی آگزیلاری را از نظر درگیری متاستاتیک مشخص کند.