مقاله بررسی نتایج احیای قلبی ریوی در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی ساری و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نتایج احیای قلبی ریوی در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی ساری و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احیای قلبی- ریوی
مقاله میزان موفقیت
مقاله زمان تعویض شیفت
مقاله تیم احیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عمویی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: شیوعی مائده
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عملیات احیای قلبی و ریوی فرآیندی حیاتی جهت نجات جان بیماران می باشد که با در نظر گرفتن جوانبی که تاثیرگذار بر میزان موفق بودن آن می توان به کارآمدتر شدن این فرآیند کمک کرد. از سویی دیگر به نظر می رسد جزییاتی تاثیرگذار در نتیجه یک احیای موفق مورد اغفال قرار گرفته است. یکی از این جزییات، نتایج احیا در بیمارانی است که در زمان تعویض شیفت تیم احیا وارد اورژانس می شوند. در این مطالعه این موارد مورد بررسی قرار گرفتند.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی توصیفی طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بیمارانی که به بخش اورژانس امام خمینی ساری مراجعه کردند و دچار ایست قلبی تنفسی می شدند که نیاز می شد تحت عملیات CRP قرار بگیرند تحت بررسی قرار گرفتند. بیمارانی که در حالت مرگ به بیمارستان وارد شدند از مطالعه خارج گشتند و ارتباط بین ساعات ورود بیماران نوع شیفت تیم احیا و زمان تعویض شیفت و همچنین بیماری زمینه ای بر نتیجه CRP توسط نرم افزار SPSS 17 مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: از بین ۳۰۷ بیماری که تحت احیای قلبی ریوی قرار گرفتند در ابتدا در ۷۸ مورد نتیجه موفقیت آمیز حاصل شد اما در نهایت ۲۰٫۵ درصد از بیماران زنده از بیمارستان خارج شدند. شایع ترین بیماری که باعث احیای قلبی ریوی شد بیماری های داخلی و سرطان بودند و بهترین نتایج در بیماران با مسمومیت حاصل شد. هم چنین بیش ترین میزان احیای قلبی ریوی در شیفت شب رخ داد، اما بین نوع و زمان تعویض شیفت گروه احیا و نتیجه احیای قلبی ریوی ارتباط معنی داری وجود نداشت.
استنتاج: این مطالعه نشان داد که میزان موفقیت نهایی در احیای قلبی و ریوی بیماران در اورژانس بیمارستان امام خمینی تا حدودی مشابه با سایر نقاط جهان می باشد، هم چنین نتایج نشان داد که اگرچه زمان تعویض شیفت تیم احیا در بیمارستان زمانی حساس می باشد اما رابطه ای معنی داری با نتیجه احیای قلبی ریوی ندارد.