مقاله بررسی نام گذاری مضامین دفاع مقدس بر مبنای نظریه نظام مند نقشی هلیدی در اشعار قیصر امین پور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در زبان پژوهی (علوم انسانی) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی نام گذاری مضامین دفاع مقدس بر مبنای نظریه نظام مند نقشی هلیدی در اشعار قیصر امین پور
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل گفتمان
مقاله هلیدی
مقاله نام گذاری
مقاله شعر دفاع مقدس
مقاله قیصر امین پور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقیه ملک مرزبان نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: محبی تبار پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس نظریه هلیدی (۱۹۹۴)، نام گذاری مضامین و انتخاب واژگان، عاملی تعیین کننده در شکل گیری فرانقش اندیشگانی زبان به شمار می رود. در پژوهش حاضر، نام گذاری مضامین دفاع مقدس را در شعرهای قیصر امین پور بررسی کرده ایم؛ بدین منظور، نام گذاری مضامین دفاع مقدس را از شعرهای این شاعر استخراج کرده و آن ها را در دو بخش سال های دفاع مقدس و سال های بعد از دفاع مقدس، به صورت جداگانه و در دو حوزه معنایی صریح و ضمنی تفکیک کرده ایم.
مقایسه نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شعرهای آغازین، نام گذاری مضامین، با انتخاب هایی صریح آغاز شده است؛ ولی پس از آن، کم کم، انتخاب هایی ضمنی مطرح شده است. این گزینش های ضمنی در آغاز، با انتخاب هایی از فرهنگ سنتی و ادبی صورت گرفته و کم کم در سال های میانی دفاع مقدس، به انتخاب واژگانی از مسائل اجتماعی رسیده است. در سال های پایانی دفاع مقدس، توجه به جنبه های عرفانی، بیشتر نمود یافته است. در شعرهای بعد از دفاع مقدس، نام گذاری ها با نوعی نگاه عرفانی – فلسفی همراه بوده و نام گذاری مضامین، بسیار انتزاعی تر شده است.