مقاله بررسی نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۴۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابری درآمدی
مقاله ضریب جینی
مقاله مناطق روستایی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی آیت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از معضلاتی که همواره جوامع مختلف را آزار می دهد، مساله نابرابری درآمدهاست. جامعه روستایی ایران نیز مانند سایر جوامع از این شرایط رنج می برد. با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می-کنند و همچنین نقش های مختلف که توسعه روستایی می تواند در توسعه همه جانبه ملی ایفا کند، بررسی مسائل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد و همچنین روند آن طی برنامه های توسعه بسیار ضروری می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، به اندازه گیری نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران طی دوره ۱۳۸۸- ۱۳۶۸ با استفاده از ضریب جینی پرداخته شده است. یافته های مطالعه نشان داد که در طول دوره مورد بررسی از نابرابری درآمد در مناطق روستایی کشور کاسته شده است، هرچند که این کاهش بسیار کند است. همچنین میانگین ضرایب جینی چهار دوره برنامه توسعه با همدیگر اختلاف معنی دار دارند. در پایان پیشنهاد می شود که در اعمال سیاست ها و برنامه های توسعه کشور، در تخصیص منابع به استان هایی که مناطق روستایی آنها از نابرابری بیشتری رنج می برند، تلاش بیشتری شود.