مقاله بررسی میزان گرایش به توزیع اینترنتی کتاب از سوی ناشران عمومی استان تهران (موانع و راهکارها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان گرایش به توزیع اینترنتی کتاب از سوی ناشران عمومی استان تهران (موانع و راهکارها)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فروش کتاب
مقاله توزیع اینترنتی کتاب،کانال های توزیع
مقاله وب سایت های فروش کتاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر میزان گرایش به توزیع اینترنتی کتاب از سوی ناشران عمومی استان تهران با توجه به موانع و مشکلات پیش رو از طریق راهکار توزیع مناسب و مطمئن کتاب در محیط اینترنتی را بررسی می کند.
روش پژوهش: روش این پژوهش پیمایش تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه ناشران عمومی شرکت کننده در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال ۱۳۹۲ است، که تعداد آنها بالغ بر تقریبا ۱۵۰۰ ناشر عمومی است و به صورت تصادفی ساده بین ۱۵۰ ناشر عمومی شرکت کننده توزیع شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه سازمان یافته است.
یافته ها: دراین مطالعه از زوایای مختلف به بررسی توزیع اینترنتی کتاب با دو دیدگاه اصلی پرداخته شده است: ۱٫ بررسی شاخص های «عرضه اینترنتی کتاب» از سوی ناشران با محوریت عوامل (اقتصادی، فرهنگی و دولتی). یافته ها نشان می دهد از بین شاخص های موثر در عرضه اینترنتی کتاب، ۷۳% از ناشران عمومی استان تهران معتقدند که اولین و مهم ترین معیار در عرضه اینترنتی کتاب، حمایت های دولت شامل حمایت های نظارتی، ترویجی و مالی است. همچنین دومین شاخص مهم در این مقوله، عوامل اقتصادی با میانگین ۶۸% و پس از آن عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با میانگین ۶۶% است. ۲٫ شاخص های «تقاضا و خرید کتاب از اینترنت» از سوی مردم و نهادهای مختلف. یافته ها نشان می دهد از دید ناشران، مهم ترین عامل در این بخش عوامل اقتصادی با میانگین ۵۱% و عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با میانگین ۴۵% و عوامل دولتی با میانگین ۲۹% در تقاضا و خرید کتاب از طریق اینترنت دخیل بوده اند.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میزان گرایش ناشران به توزیع اینترنتی کتاب با توجه به مشکلات و موانع موجود در شرایط مطلوبی قرار ندارد. اما نتایج حاصل از نظرسنجی می تواند صنعت نشر کشور را در راستای ارتقای این رویکرد یاری رساند.