مقاله بررسی میزان چرخش به خارج قطعه فمور در تعویض مفصل زانو در بیماران مبتلا به واروس شدید: مقایسه دو روش خط لقمه ای خلفی (PCL) و محور لقمه ای (TEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران از صفحه ۱۴ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان چرخش به خارج قطعه فمور در تعویض مفصل زانو در بیماران مبتلا به واروس شدید: مقایسه دو روش خط لقمه ای خلفی (PCL) و محور لقمه ای (TEA)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعویض کامل مفصل زانو
مقاله ژنووارم
مقاله فمور
مقاله چرخش
مقاله زانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاطلوعی فردین
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی کبیر مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه: تعیین میزان چرخش قطعه فمور در تعویض مفصل زانو، بخصوص در زانوهای با واروس شدید اهمیت زیادی دارد. دو روش معمول تعیین چرخش قطعه فمور، استفاده از خط خلف لقمه ای ران (posterior condylar line) و محور بین لقمه ای (transepicondylar arthroplasty) می باشد. در این مطالعه میزان چرخش در بیماران مبتلا به واروس شدید، با دو روش مقایسه گردید.
مواد و روش ها: در یک مطالعه گذشته نگر، ۴۲ بیمار با واروس شدید به طور تصادفی در دو گروه TEA (گروه ۱) و PCL (گروه ۲) قرار گرفتند و میزان چرخش قطعه فمورال در گروه ۱ با روش PCL در گروه ۲ با روش تعیین گردید. میزان خوردگی کندیل مدیال فمور حین عمل ثبت شد. بعد از ۱۲ ماه برای بیماران سی تی اسکن انجام و زاویه بین حد خلفی کندیل فلزی پروتز فمور و محور بین کندیل در دو گروه اندازه گیری شد. میزان خمیدگی زانو در دو گروه مقایسه گردید. پس از یک سال پرسشنامه «وومک» برای دو گروه تکمیل و نتایج مقایسه شدند.
یافته ها: در هر دو گروه جنس زن غالب بود (۸۱% در گروه ۱، ۸۵٫۷% در گروه ۲). خوردگی قابل توجهی در کندیل مدیال فمور در دو گروه وجود نداشت. میزان نمره پرسشنامه «وومک» در گروه یک ۷۱٫۴±۱۷٫۵۱ و در گروه دو ۷۲٫۰۷±۱۵٫۴۸ (p=0.9) و میزان چرخش به خارج با محاسبه زاویه پیچ خوردگی کندیل در گروه یک ۳٫۳۵±۱٫۷۴ و در گروه دو ۱٫۹±۱٫۷ بود (p=0.009).
نتیجه گیری: علی رغم عدم پیچ خوردگی کندیل مدیال فمور، استفاده از TEA چرخش به خارج بیشتری را نسبت به PCL در بیماران واروس شدید ایجاد می کند.