مقاله بررسی میزان پاسخ به درمان امپرازول در آسم پایدار خفیف تا متوسط کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان پاسخ به درمان امپرازول در آسم پایدار خفیف تا متوسط کودکان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله ریفلاکس
مقاله امپرازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خاکشور علی
جناب آقای / سرکار خانم: خداشناس عزت
جناب آقای / سرکار خانم: مطیعی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آسم شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی است. این بیماری در اثر انسداد موقتی جریان هوا به دلیل التهاب مزمن راه های هوایی ریه به علت عوامل مختلف محیطی جود می آید. یکی از شرایطی که عمدتا همزمان با آسم بروز پیدا می کند و می تواند موجب تشدید بیماری شود، ریفلاکس معده به مری می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی نقش درمان مهارکننده اسید معده در کنترل آسم مقاوم است.
مواد و روش کار: در این مطالعه تعداد ۳۰ کودک مبتلا به آسم پایدار خفیف تا متوسط که حداقل ۳ ماه تحت نظر فوق تخصص آسم و آلرژی، درمان نگهدارنده دریافت کرده اند ولی پاسخ مطلوب درمانی در آنها مشاهده نشد، تحت ارزیابی قرار گرفتند. بعد از رد سایر شرایط تشدیدکننده بیماری، درمان با مهارکننده پمپ پروتون شروع شده و سپس ارزیابی مجدد انجام شد.
یافته ها: بعد از تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمونهای T زوجی یا معادل ناپارامتری آن، نتایج به دست آمده عبارت بودند از: میزان آسم خفیف متناوب از ۰ (۰ نفر) به ۳۰% (۹ نفر) و خفیف پایدار از ۴۰% (۱۲ نفر) به ۷۰% (۲۱ نفر) در حالی که میزان آسم متوسط پایدار از ۶۰% (۱۸ نفر) به ۰% و در نوع آسم شدید پایدار، بیماری وجود نداشت. اختلاف در مرحله بیماری قبل و بعد از درمان از نظر آماری معنی داربود.
نتیجه گیری: به دلیل نقش درمان ضد ریفلاکس در آسم پایدار، درمان با مهارکننده پمپ پروتون در این بیماران بعد از رد سایر شرایط تشدیدکننده بیماری، توصیه می شود.