مقاله بررسی میزان و نوع مایعات مصرفی در جمعیت بزرگسال شهر تهران در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان و نوع مایعات مصرفی در جمعیت بزرگسال شهر تهران در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایعات مصرفی
مقاله مصرف آب
مقاله نوشیدنی ها
مقاله ساکنان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: بنداریان زاده دالی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپوراهرنجانی بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: هوشیارراد آناهیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آب رسانی (هیدراسیون) کافی به بدن برای داشتن عملکرد جسمی و ذهنی مناسب ضروری است، ولی تاکنون در این خصوص بررسی جامعی در کشور صورت نگرفته است. بررسی حاضر با هدف تعیین نوع و میانگین مصرف انواع مایعات در شهروندان بزرگسال تهرانی در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
مواد و روشها: این بررسی در قالب یک بررسی توصیفی مقطعی روی ۵۷۲ نفر در سه گروه سنی ۱۸ تا ۲۹، ۳۰ تا ۴۹ و ۵۰ تا ۶۵ سال از سه منطقه شمال، مرکز و جنوب تهران انجام شد. این سه منطقه به ترتیب نماینده وضعیت اقتصادی اجتماعی مرفه، متوسط و کم درآمد بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه «اطلاعات جمعیتی و سلامت عمومی» و «یادداشت مایعات ۷ روزه» بود. برنامه ورود داده ها درمحیط MS Access طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده ها بانرم افزار SPSS16 صورت گرفت.
یافته ها: میانگین مصرف مایعات در کل افراد مورد بررسی ۱٫۹ لیتر در روز و بار مصرف در حدود ۹٫۶±۳ بار در روز به دست آمد. نیمی از مایعات دریافتی به آب اختصاص داشت و نوشیدنی های داغ در جایگاه دوم قرار داشتند. میانگین مصرف مایعات در مردان ۲٫۲ و در زنان ۱٫۷ لیتر در روز بود (p<0.001). میانگین مصرف در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال حدود ۱٫۸، در گروه ۳۰ تا ۴۹ سال ۲٫۰ و در گروه ۵۰ تا ۶۵ سال ۱٫۹ لیتر بود. مقدار مصرف مایعات در منطقه کم درآمد ۲٫۱ لیتر بود که از میانگین دو منطقه متوسط و مرفه به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.001). میانگین مصرف مایعات در افراد چاق (۲٫۲ لیتر) و دارای اضافه وزن (۲٫۱ لیتر) به طور معنی داری بیشتر از افراد کم وزن (۱٫۳ لیتر) و با وزن طبیعی (۱٫۸ لیتر) بود (p<0.001).
نتیجه گیری: میانگین مصرف مایعات در بزرگسالان شهر تهران مشابه برخی گزارش های ارائه شده در سایر کشورها ولی کمتر از مقادیر توصیه شده توسط WHO بود. علت عمده اختلاف مصرف بین تمام گروه ها مصرف بیشتر آب و مایعات داغ بود.