مقاله بررسی میزان و علل گرایش به رمان عامه پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان و علل گرایش به رمان عامه پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمان عامه پسند
مقاله مخاطب سنجی
مقاله فرهنگ عامه
مقاله دانشجو
مقاله مطالعه
مقاله دانشگاه اصفهان
مقاله مطالعات فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیان پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رمان های عامه پسند از پدیده های پرمخاطب دهه اخیر در جریان ادبی معاصر است که به فروش بالایی دست یافته اند. مساله مورد بررسی در این مقاله، میزان و انگیزه های گرایش به این رمان ها در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که در سه سطح ویژگی های ظاهری، ادبی و محتوایی بررسی شد. بدین منظور، عواملی چون جنس، رشته، مقطع و پایگاه اجتماعی – اقتصادی برگزیده شدند تا ارتباط آن ها با میزان علاقه به رمان عامه پسند بررسی شود. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام گرفت. نمونه تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی ۳۸۴ نفر برآورد شد که با حذف پرسشنامه های مخدوش، در نهایت ۳۰۱ پرسشنامه واکاوی شد. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد میزان مطالعه رمان در جامعه آماری ضعیف است (بیش از ۵۷ درصد هیچ گاه رمان نمی خوانند و یا به ندرت می خوانند). میانگین گرایش به رمان عامه پسند ۳٫۵۲ است که متوسط رو به بالا محسوب می شود. از بین فرضیه های تحقیق، ارتباط معنادار و معکوسی بین میزان گرایش به رمان عامه پسند و پایگاه اجتماعی – اقتصادی به دست آمد. دیگر فرضیه تحقیق، یعنی وجود ارتباط معنادار میان مقطع تحصیلی و گرایش به رمان عامه پسند نیز تایید شد. اما ارتباط میان جنسیت مخاطبان و نیز رشته تحصیلی با گرایش به رمان عامه پسند، دو فرضیه دیگر تحقیق بودند که مورد تایید قرار نگرفتند.