مقاله بررسی میزان وجود جنون آنی در افراد مدعی، در هنگام ارتکاب جرایم کیفری در پرونده های ارجاعی به کمیسیون روانپزشکی قانونی استان های لرستان و ایلام طی سالهای ۸۹-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۵۱ تا ۳۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان وجود جنون آنی در افراد مدعی، در هنگام ارتکاب جرایم کیفری در پرونده های ارجاعی به کمیسیون روانپزشکی قانونی استان های لرستان و ایلام طی سالهای ۸۹-۸۵
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افراد مدعی
مقاله پزشکی قانونی
مقاله جنون آنی
مقاله قتل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی غفارعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آسترکی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: کیخاوندی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی نژاد سعید
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: احدی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهمی که در روانپزشکی قانونی بررسی می شود احتمال ابتلای متهم به جنون آنی در حین ارتکاب جرم است. چرا که بر اساس قوانین مصوبه مجازات اسلامی و طبق قوانین کشورهای دیگر جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسوولیت کیفری است. هدف از این مطالعه بررسی میزان وجود جنون آنی در افراد مدعی در حین ارتکاب جرم در پرونده های ارجاعی به کمیسیون روانپزشکی قانونی استان های لرستان و ایلام طی سال های 89-85 می باشد.
روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی مقطعی و گذشته نگر است، حجم نمونه با توجه به محدودیت نمونه تمامی پرونده های ارجاعی به کمیسیون روانپزشکی قانونی استانهای لرستان و ایلام طی سالهای 89-85 است که به صورت سرشماری غیرتصادفی انجام می گیرد. با مراجعه به دفاتر ثبتی مراکز پزشکی قانوین استانهای لرستان و ایلام و سپس واحد بایگانی و مطالعه پرونده های مندرجات بر اساس اهداف تکمیل و جمع آوری شد.
یافته ها: از کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون های روانپزشکی، تنها جرمی که ادعای جنون در آن مطرح شده است قتل است. لذا بین جرایم تنها قتل مورد مظالعه قرار گرفته است. همچنین در مجموع تنها ۹ پرونده (۷ پرونده در لرستان و ۲ پرونده در ایلام) ادعای جنون حین ارتکاب جرم داشتند. از بین ۹ مورد مدعیان جنون ۱ پرونده در لرستان و ۲ پرونده در ایلام به اثبات جنون رسیدند. هر سه مورد اثبات شده جنون دارای سابقه بیماری روانی بودند. ابزار جرم جنون های اثبات شده بلوک و اجر و درگیری بود. تنها یکی از موارد سابقه مصرف موادمخدر داشت.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه همه موارد جنون ثابت شده دارای سابقه بیماری روانی و یک مورد نیز سابقه مصرف موادمخدر داشتند. لذا تشخیص و کنترل صحیح بیماری های روانی که احتمال جنون دارند در کاهش احتمال جرایم و همچنین حل معضل مصرف مواد مخدر حائز اهمیت است و این مطالعه به علت محدودیت آماری باید در سطح کشوری و به صورت گسترده انجام گیرد.