مقاله بررسی میزان هیستامین در ماهیان تن مصرفی کارخانه های کنسروسازی استان قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علوم و صنایع غذایی از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان هیستامین در ماهیان تن مصرفی کارخانه های کنسروسازی استان قزوین
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیستامین
مقاله الایزا
مقاله تن
مقاله قزوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی رزاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور ارزیابی مقادیر هیستامین در نمونه های ماهیان تن مصرفی در کارخانه های کنسروسازی با روش ELISA انجام شد. بدین منظور تعداد ۳ کارخانه کنسروسازی موجود در استان به عنوان ۳ بهر مورد بررسی قرار گرفتند. که در مجموع از سردخانه های آنها با توجه به ظرفیت موجود تعداد ۹۶ نمونه در تاریخ های متفاوت انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که تمامی نمونه های مورد مطالعه دارای هیستامین بوده و دامنه مقادیر آن در بین کارخانه های مورد بررسی متفاوت بود، بطوریکه این محدوده در کارخانه ۱۴٫۲۶-۱۴۴٫۱۵ (A)، کارخانه۱۹٫۴۷-۱۲۷٫۷۵ (B)  کارخانه ۳۰٫۷۹-۷۵٫۴۶ (C) میلی گرم بر کیلوگرم بود. همچنین یافته ها نشان داد که ۱۱٫۷۶ درصد، ۳٫۵۷ درصد و صفر درصد نمونه های مربوط به کارخانه های C, B, A به ترتیب دارای مقادیر هیستامین بالاتر از حد مجاز بودند. در مجموع تقریبا ۵٫۱۱ درصد نمونه ها آلودگی بالاتر از حد استاندارد را نشان دادند.