مقاله بررسی میزان هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) در رسوبات تنگه هرمز خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) در رسوبات تنگه هرمز خلیج فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs)
مقاله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
مقاله رسوبات
مقاله تنگه هرمز
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان پور شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: غفوریان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: هشترودی سیدمهری
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نیا علی
جناب آقای / سرکار خانم: درویش بسطامی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) از مهم ترین آلاینده های زیست محیطی هستند که از منابع مختلفی تولید می گردند و در آب و خصوصا در رسوبات بسیار پایدار بوده و تجزیه آنان به کندی صورت می گیرد. تعداد ۱۶ ترکیب این آلاینده ها از سوی آژانس بین المللی حفاظت محیط زیست (EPA) جزء ترکیبات خطرناک سرطان زا معرفی شده اند. در این مطالعه میزان این ۱۶ ترکیب هیدروکربن آروماتیک حلقوی (PAHs) در رسوبات تنگه هرمز در خلیج فارس اندازه گیری شد. بدین منظور تعداد ۱۱ ایستگاه در مناطق مختلف آب های ایرانی تنگه هرمز انتخاب گردید و نمونه برداری از رسوبات سطحی با استفاده از گرب ون وین صورت گرفت. اندازه گیری این ترکیبات با استفاده از دستگاه HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) مجهز به دتکتور فلورسانس و UV انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که غلظت کل PAH ها در رسوبات ایستگاه های مختلف تنگه هرمز از ۷۲٫۱۷ تا ۱۹۱٫۷۰ نانوگرم بر گرم وزن خشک رسوب متغیر بود. بیشترین غلظت فردی ترکیبات PAH مربوط به فلورانتن با غلظت ۱۹٫۷۲ نانو گرم بر گرم بود و دی بنزوh ، aآنتراسن و فلورن و indeno (1, 2, 3-cd) pyren در هیچ کدام از ایستگاه ها مشاهده نشد. ماده آلی کل بین ۸٫۲۵ ـ ۲٫۷۵ درصد متغیر بود. مقایسه غلظت PAH ها در رسوبات تنگه هرمز با سایر نقاط دنیا نشان داد که رسوبات این منطقه دارای آلودگی کم تا متوسط است. نتایج حاصل از تعیین منبع آلودگی ترکیبات PAH نشان داد که رسوبات منطقه تنگه هرمز، دارای منشا پایرولیتیک (منبع فسیلی) هستند.