مقاله بررسی میزان همخوانی و روزآمدی سرعنوان های موضوعی فارسی با عناوین کتاب های منتشرشده در پایگاه کتابخانه ملی ایران در سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نظام ها و خدمات اطلاعاتی از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان همخوانی و روزآمدی سرعنوان های موضوعی فارسی با عناوین کتاب های منتشرشده در پایگاه کتابخانه ملی ایران در سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایگاه کتابخانه ملی
مقاله سرعنوان های موضوعی فارسی
مقاله عنوان
مقاله کتابخانه ملی ایران
مقاله عناوین کتب فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اباذری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پالیزوانی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعیین میزان روزآمدی و همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با عناوین کتاب های منتشرشده در پایگاه کتابخانه ملی ایران در سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۸٫
روش: اطلاعات پژوهش انجام شده از بخش کتابشناسی پایگاه کتابخانه ملی ایران به شکل تصادفی انتخاب و پس از نمونه گیری نهایی، حجم نمونه بالغ بر ۲۴۹۳ عنوان کتاب به شکل انتخاب طبقه ای از هر رده دیویی تعیین گردید. جامعه آماری پژوهش تعداد ۲۷۸۲۳۷ عنوان کتاب فارسی بود که در سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ منتشر شده بود. اصل کار پژوهش بر مبنای موضوعات ده گانه رده بندی دیویی می باشد، و چون اساس کار پژوهش برای تعیین سنجش میزان همخوانی عناوین و موضوعات کتب فارسی، استفاده از سرعنوان های موضوعی فارسی بوده است، ارجاعات «نیز نگاه کنید از»، «نگاه کنید به»، «نیز نگاه کنید به»، هم جزء همخوان ها محاسبه شدند.
یافته ها: در۹۹٫۹  درصد از کتاب های مورد بررسی، بین عناوین و موضوعات انتخاب شده از سرعنوان های موضوعی فارسی همخوانی وجود داشته، و در۰٫۱  درصد از کل کتاب های مورد بررسی، موضوعات از طریق ارجاع «نیز نگاه کنید از»، و در۰٫۵  درصد، از طریق ارجاع «نگاه کنید به»، و در ۰٫۳ درصد، از طریق ارجاع «نیز نگاه کنید به»، با عناوین کتب همخوانی داشته اند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های موجود، به رده های علوم اجتماعی، زبان، علوم خاص، علوم عملی، هنر و سرگرمی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و علوم وابسته، ۱۰۰درصد، رده دین ۹۹٫۸ درصد، رده کلیات ۹۹٫۶ درصد، رده فلسفه و روانشناسی ۹۹٫۲ درصد، به ترتیب بالاترین میزان همخوانی عناوین و موضوعات کتب را به خود اختصاص داده اند، که از این آمار تعیین شده، در مجموع ۳ عنوان کتاب، ۱عنوان کتاب مربوط به رده دین، ۱ عنوان کتاب مربوط به رده کلیات، و ۱ عنوان کتاب مربوط به رده فلسفه و روانشناسی، با موضوعات تعیین شده برای آن ها همخوانی نداشتند.