مقاله بررسی میزان نیتریت و نیترات صیفی ‎جات و سبزیجات کشت شده در دشت های جنوبی و شرقی کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان نیتریت و نیترات صیفی ‎جات و سبزیجات کشت شده در دشت های جنوبی و شرقی کرمانشاه در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیتریت
مقاله نیترات
مقاله سبزیجات
مقاله صیفی جات
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرصاحب مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اینکه سبزیجات و صیفی جات قابلیت جذب و احتباس مقادیر زیادی از نیتریت و نیترات را دارا هستند، لذا مصرف این قبیل محصولات توسط انسان موجب به خطر افتادن سلامتی می گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان نیتریت و نیترات موجود در صیفی جات و سبزیجات کشت شده در دشت های بخش جنوبی و شرقی شهر کرمانشاه می باشد. در این مطالعه، ۳۳۰ نمونه جهت تعیین میزان نیترات و نیتریت طبق استاندارد ملی ایران (شماره ۴۱۰۶) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر میانگین میزان نیتریت در سبزیجات و صیفی جات، در مناطق نمونه برداری تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0.01)، اما در مورد نیترات این تفاوت معنی دار نبود (p>0.05). بطور کلی در دو دشت ماهیدشت و درود و فرامان بیشترین میزان نیتریت مربوط به غده تربچه به ترتیب ۶٫۰۵±۲٫۱ و ۶٫۱۲±۰٫۸۴۵ میلی گرم بر کیلوگرم و کمترین میزان مربوط به خیار با مقدار ۰٫۱±۰٫۰۲۲ و ۰٫۱۷۴±۰٫۰۸۵ میلی گرم بر کیلوگرم بود. همچنین بیشترین میزان نیترات در دشت ماهیدشت مربوط به اسفناج (۳۹۲٫۱۱±۲۱٫۱۷ میلی گرم بر کیلوگرم) و در دشت و درود و فرامان مربوط به غده تربچه (۳۱۶٫۹۴±۱۵۸٫۰۲ میلی گرم بر کیلوگرم) و کمترین میزان در هر دو دشت مربوط به گوجه فرنگی و به ترتیب ۱۱٫۴۲±۳٫۵۶ و ۹٫۱±۵٫۲ میلی گرم به کیلوگرم بود. میانگین میزان نیتریت و نیترات در بین سبزیجات یا صیفیجات مختلف مورد بررسی اختلاف معنی داری داشت (p<0.01). با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که مقدار نیتریت در بعضی از سبزیجات و صیفی جات مورد بررسی فراتر از مقدار مجاز است. بنابراین لازم است که تا حد ممکن استفاده از کودهای ازته در مزارع کشت آنها کاهش یابد.