مقاله بررسی میزان نیاز به ترانسفوزیون خون و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت جراحی پروستات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان نیاز به ترانسفوزیون خون و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت جراحی پروستات
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال
مقاله خون
مقاله پروستات
مقاله جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی طبسی کامیار
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: جلایر هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بزرگی خوش خیم پروستات بیماری شایع مردان است که عمل جراحی از جمله روش های درمانی آن است. در بعضی موارد حین عمل، به علت خون ریزی نیاز به تزریق خون پیدا می شود. در مطالعه حاضر میزان نیاز به ترانسفوزیون خون و همچنین عوامل موثر بر آن در بیمارانی که به علت بزرگی خوش خیم پروستات کاندید عمل جراحی بودند بررسی شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، میزان دریافت خون و عوامل موثر در تزریق خون در ۷۰۰ بیمار مراجعه کننده به بخش اورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ که تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفته بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از تعداد ۷۰۰ نفر بیمار فقط ۱۴ نفر (۲ درصد) در حین عمل خون دریافت کرده بودند. از نظر نوع عمل جراحی رزکسیون پروستات، در گروه خون گرفته ۶۴٫۳ درصد و گروه خون نگرفته ۲۸٫۸ درصد عمل باز سوپراپوبیک داشتند که تفاوت از نظر آماری معنادار بود (p=0.01) در گروه خون گرفته، ۵۰ درصد و خون نگرفته ۸۶٫۴ درصد هماتوکریت زیر ۳۵ داشتند که تفاوت معنادار بود (p=0.002) بقیه متغیرها از جمله سن و بیماری زمینه ای نسبت به تزریق خون تفاوت آماری معناداری نشان ندادند.
نتیجه گیری: با توجه به تعداد اندک مورد تزریق خون (۲ درصد)، ارتباط آن با نوع عمل و هماتوکریت و هزینه های ذخیره و آماده سازی (کراس مچ) خون، توصیه می شود فقط برای افراد با هماتوکریت زیر ۳۵ و بیماران کاندید عمل باز سوپراپوبیک قبل از عمل خون ذخیره شود و برای بقیه موارد، روش غربالگری آنتی بادی انجام گیرد.