مقاله بررسی میزان مقاومت ترکیب پیوندی دو رقم انگور تجاری (.Vitis vinifera L) روی پایه های مقاوم به بیماری سرطان طوقه عامل (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان مقاومت ترکیب پیوندی دو رقم انگور تجاری (.Vitis vinifera L) روی پایه های مقاوم به بیماری سرطان طوقه عامل (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگور
مقاله پایه
مقاله مقاومت
مقاله بیماری زایی
مقاله ریزوبیوم
مقاله آگروباکتریوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هناره مهشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهال های غیرپیوندی و پیوندی دو رقم انگور تجاری روی پنج دورگ بین گونه ای با شش سویه بیماری زای Rhizobium vitis مایه زنی شدند. ارزیابی آلودگی نهال ها با بروز بیماری بر اساس تعداد، اندازه و وزن گال های رشد کرده، پس از چهار ماه انجام و درصد نهال های سالم تا پایان آزمایش معیار مقاومت به بیماری محسوب شد. نتایج نشان داد که ارقام تجاری در گروه بسیار حساس قرار دارند. میزان موفقیت پیوند بین پایه ها اختلاف نداشته ولی تعداد، وزن و اندازه غده های ایجاد شده در تاک های پیوندی روی پایه های H4 و H6 از سایرین کمتر بود. طی شش سال بیش از ۹۰% نهال های غیرپیوندی، ۱۸% روی پایه H4 و کمتر از ۵% روی پایه H6 از هر دو رقم از بین رفتند. عملکرد هر دو رقم پیوند شده روی پایه H6 (2.98 کیلوگرم/ تاک) بیشتر از شاهد (۱٫۲۵ کیلوگرم/ تاک) و سایر پایه ها (۲٫۲۵ کیلوگرم/ تاک) بود.