مقاله بررسی میزان مشارکت بیمار در کنترل عفونت پس از عمل در جراحی ارتوگناتیک بیمارستان بوعلی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان مشارکت بیمار در کنترل عفونت پس از عمل در جراحی ارتوگناتیک بیمارستان بوعلی تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت بیمار
مقاله جراحی ارتوگناتیک
مقاله عفونت پس از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی جنتی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جراحی ارتوگناتیک یکی از جراحی های شایع فک و صورت می باشد. مشارکت بیمار در روند بیماری می تواند اثر بخشی جراحی را بیشتر کند. یکی ازآیتم های اثربخشی کاهش عفونت پس از عمل است که مشارکت بیمار به عنوان یکی از عوامل کاهش عفونت می تواند مطرح باشد. هدف این پژوهش تعیین مشارکت بیمار بر کنترل عفونت پس از عمل در جراحی ارتوگناتیک در بیمارستان بوعلی بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی و مقطعی، ۷۰ بیمار جراحی ارتوگناتیک مراجعه کننده در بیمارستان بوعلی تهران از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۱ لغایت پایان مردادماه ۱۳۹۲به صورت سرشماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از چک لیست و مصاحبه و مشاهده پرونده پزشکی که چک لیست حاوی ۳۲ سوال در ۴ بعد دادن اطلاعات، بعدمشاوره، بعد تصمیم گیری، بعد درگیر کردن بیمار در انجام مراقبت های درمانی از خودمورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss19 تحلیل شدند.
یافته ها: ۲٫۹% بیماران هیچ مشارکتی در امر درمان نداشتند. ۳۱٫۴ بیماران مشارکت کمی داشتند. ۶۵٫۷% بیماران مشارکت کاملا زیادی داشتند. ۳۲٫۹% از بیماران دچار عفونت گردیدند. ۶۷٫۱% از بیماران به عفونت مبتلا نگردیدند.با استفاده از آزمون ناپاارامتری من ویتنی رابطه معنی داری بین مشارکت بیمار و عفونت پس از عمل دیده شد.
نتیجه گیری: با توجه به رابطه مستقیم بین مشارکت بیمار و عفونت پس از عمل در بیماران جراحی ارتوگناتیک، پیشنهاد می شود مشارکت بیمار به خصوص در بعد درگیر کردن بیمار در انجام مراقبت های درمانی از خود در این بیماران توسط تیم درمان افزایش یابد.