مقاله بررسی میزان مازاد مقطوعات در شیوه تک گزینی با استفاده از روش خط نمونه (مطالعه موردی: پارسل ۲۳۷ سری ۲ ناوا سالم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان مازاد مقطوعات در شیوه تک گزینی با استفاده از روش خط نمونه (مطالعه موردی: پارسل ۲۳۷ سری ۲ ناوا سالم)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداری جنگل
مقاله قطع دستی
مقاله چوب کشی زمینی
مقاله ضایعات چوب
مقاله کیفیت چوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانکار فرزام
جناب آقای / سرکار خانم: اسلام بنیاد امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به حداقل رساندن ضایعات چوب در بهره برداری از جنگل ها اهمیت اقتصادی دارد. در این پژوهش حجم و مشخصات مازاد مقطوعات بهره برداری در پارسل ۲۳۷ به مساحت ۴۱ هکتار از جنگل های کوهستانی راشستان ناوا سالم مورد بررسی قرار گرفت. این پارسل به شیوه جنگل شناسی تک گزینی و روش بهره برداری گرده بینه کوتاه و بلند مدیریت می شود. برای برآورد حجم، وزن و کیفیت مازاد مقطوعات داخل پارسل از طرح نمونه برداری منظم تصادفی با استفاده از ۲۰ خط نمونه ۱۰۰ متری و برای محاسبه حجم هر قطعه مازاد مقطوعات از رابطه هوبر استفاده شد. حجم، وزن و تعداد مازاد مقطوعات باقی مانده در عرصه پارسل بعد از عملیات بهره برداری به ترتیب ۳٫۶ مترمکعب، ۲٫۵ تن و ۲۳۳ قطعه چوب در هکتار برآورد شد. میانگین های حجم، وزن، طول و قطر میان قطعات به ترتیب حدود ۰٫۰۲ مترمکعب، ۱۵ کیلوگرم، ۱٫۵ تر و ۱۰ سانتی متر به دست آمد. حدود ۶۵ درصد حجم مازاد مقطوعات را چوب هایی با کیفیت درجه یک بدون پوسیدگی و گره تشکیل می دهد. نسبت حجم مازاد مقطوعات باقی مانده در عرصه پارسل به تعداد درختان قطع شده ۰٫۵۸ مترمکعب است. این نسبت برای قطع هر ۱۰۰ سیلو درختان نشانه گذاری شده ۱۷ مترمکعب است. همچنین مقدار حجم مازاد مقطوعات به ازای قطع هر ۱۰۰ سانتی متر قطر برابر سینه درختان ۱٫۰۸ مترمکعب است. این مقدار مازاد مقطوعات باقی مانده در پارسل قابل ملاحظه بوده و قابل استفاده در صنایع چوب هستند. بنابراین خارج کردن آن ها می تواند ارزش اقتصادی داشته باشد.