مقاله بررسی میزان ماده موثره هیپریسین در گیاه دارویی علف چای (.Hypericum perforatum L) در رویشگاه های مختلف غرب گلستان (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان، رامیان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۷۶ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان ماده موثره هیپریسین در گیاه دارویی علف چای (.Hypericum perforatum L) در رویشگاه های مختلف غرب گلستان (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان، رامیان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف چای
مقاله رویشگاه های غرب استان گلستان
مقاله هیپریسین
مقاله .Hypericum perforatum L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیده خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری پریناز
جناب آقای / سرکار خانم: مازندرانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی (حبیب)
جناب آقای / سرکار خانم: بیات هومان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هیپریسین به عنوان مهمترین ماده موثره گونه های علف چای می باشد. لذا آگاهی از وضعیت تغییرات میزان هیپریسین در طبیعت به شناخت نیاز گونه های مختلف علف چای در شرایط زراعی کمک می کند با توجه پراکنش گیاه علف چای در زیستگاه طبیعی استان گلستان دو منطقه پارک ملی گلستان در غرب و رامیان در شرق استان گلستان انتخاب شدند. برای نمونه برداری از گیاهان، ابتدا از پایین ترین سطح ارتفاعی تا بالاترین نقطه ای که این گیاه در این دو منطقه رویت شد چهار طبقه ارتفاعی ۳۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰ و ۱۲۰۰ متر تعریف شد. نمونه های گیاهی در مرحله گلدهی کامل از ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر انتهای سرشاخه گلدار برداشت شدند. با استفاده از روش ماسراسیون سرد عصاره متانولی نمونه های گیاهی استخراج و با استفاده از دستگاه HPLC مقدار هیپریسین نمونه های گیاهی هر منطقه تعیین شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو رویشگاه با افزایش ارتفاع میزان هیپریسین نیز افزایش یافته و بین دو رویشگاه نیز میزان هیپریسین در سطح ۵ درصد متفاوت بوده است به طوری که رویشگاه رامیان از میزان هیپریسین بیشتری (۲٫۱۸ درصد) نسبت به رویشگاه پارک ملی گلستان (۱٫۷۵ درصد) برخوردار بود. نتایج بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو رویشگاه نشان داد بین پارامترهای خاک مورد مطالعه تفاوت معنی داری در سطح ۵ و ۱ درصد وجود دارد.