مقاله بررسی میزان فسفریلاسیون GSK3β تحت تاثیر Dihydroepiandrosterone (DHEA) در سلول های پروژنیتور عصبی جدا شده از کورتکس مغز جنین موش نژاد Balb/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۸۸ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان فسفریلاسیون GSK3β تحت تاثیر Dihydroepiandrosterone (DHEA) در سلول های پروژنیتور عصبی جدا شده از کورتکس مغز جنین موش نژاد Balb/c
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های پروژنیتور عصبی
مقاله آلزایمر
مقاله سلول های پروژنیتور عصبی
مقاله آلزایمر
مقاله GSK3β ،DHEA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی باروق سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بررسی های مختلف نشان داده است که هر گونه اختلال در مسیر سیگنالینگ wnt با بیماری آلزایمر ارتباط مستقیم دارد. یکی از مولکول های مهم دخیل در فعال سازی یا غیرفعال سازی این مسیر مولکول GSK3 b (Glycogen synthase kinase 3b) است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی میزان فسفریلاسیون GSK3 b تحت تاثیر Dihydroepiandrosterone (DHEA) است که یک نورواستروئید مغزی است و با افزایش سن ترشح این نورواستروئید در مغز کاهش پیدا می کند.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، به منظور بررسی میزان فسفریلاسیون GSK3 b تحت تاثیر DHEA، سلول های پروژنیتور عصبی از کورتکس مغز جنین موش استخراج شده و سپس با غلظت ۱میکرومولار از DHEA به مدت ۴۸ ساعت تیمار شدند. بعد از ۴۸ ساعت میزان فسفریلاسیون GSK3 b به روش ایمنوسیتوشیمی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در گروه تیمار، DHEA موجب افزایش فسفریلاسیون GSK3 b نسبت به گروه شاهد شد.
نتیجه گیری: فسفریلاسیون GSK3 b منجر به غیر فعال شدن GSK3 b می گردد که همراه با فعال شدن مسیرسیگنالینگ wnt است که می تواند یک راهکار مناسب برای درمان بیماری آلزایمر محسوب شود.