مقاله بررسی میزان فراوانی سرووارهای شایع مولد لپتوسپیروزیس در سرم کارکنان کشتارگاه صنعتی دام استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان فراوانی سرووارهای شایع مولد لپتوسپیروزیس در سرم کارکنان کشتارگاه صنعتی دام استان زنجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتوسپیرا
مقاله MAT
مقاله کشتارگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاکی پژواک
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردی داریان کی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی بیدهندی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: یاحقی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: دژبرد مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مجد ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لپتوسپیروز یکی از مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام با فراوانی زیاد در سراسر جهان است. عفونت افراد در کشتارگاه تصادفی است و معمولا پس از تماس مستقیم با ادرار یا لاشه حیوانات آلوده اتفاق می افتد. این پژوهش با هدف بررسی میزان آلودگی سرمی به سویه های مختلف لپتوسپیرا اینتروگانس در کارکنان کشتارگاه صنعتی گاو استان زنجان انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی ۹۸ نمونه سرم جمع آوری شده از کارکنان کشتارگاه صنعتی استان زنجان از بهمن ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰ انجام شد. تمامی نمونه های سرمی پس از کدگذاری و مشخصات آن ها ثبت گردید. سپس با استفاده از ۷ سروتیپ زنده لپتوسپیرا موجود در کلکسیون میکروبی آزمایشگاه رفرانس لپتوسپیرا بخش میکروب شناسی موسسه واکسن و سرم سازی رازی کرج به وسیله ی آزمون آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT) مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: نتایج حاصل از بررسی ۹۸ نمونه سرمی نشان دهنده واکنش مثبت ۳۴ نمونه (
%۳۴٫۷) با یک یا بیش از یک سرووار بود. همچنین ۶۴ نمونه (%۶۵٫۳) سرمی از لحاظ سرولوژیکی منفی بودند. شایع ترین سرووارهای مشاهده شده لپتوسپیرا، سرووارهای سرجوهارجو، گریپوتایفوزا و کانیکولا به ترتیب با فراوانی %۴۷٫۸، %۱۵٫۲ و %۱۳ بود.
نتیجه گیری: شیوع بالای آلودگی در زنجان و مطالعات انجام شده در سایر شهرهای ایران و بالا بودن تیتر سرمی نشان دهنده حضور عفونت لپتوسپیرایی در زنجان می باشد، که این امر منجر به انتقال آلودگی به چرخه مواد غذایی خواهد شد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می گردد که از واکسن های در بردارنده سروتیپ های یاد شده، برای کنترل آلودگی در دام ها استفاده گردد.