مقاله بررسی میزان غلظت عناصر سنگین در کمپوست، خاک پوششی و قارچ های خوراکی دکمه ای گلخانه های استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان غلظت عناصر سنگین در کمپوست، خاک پوششی و قارچ های خوراکی دکمه ای گلخانه های استان کردستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله گلخانه
مقاله قارچ دکمه ای
مقاله کود شیمیایی
مقاله کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مردوخ روحانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: لرستانی بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی به فلزات سنگین یکی از مشکلات مهم زیست محیطی و یکی از نگرانی های مهم بهداشت مواد غذایی است. این تحقیق با هدف تعیین غلظت عناصر سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، روی و مس در محصول قارچ خوراکی تولید شده در گلخانه های استان کردستان صورت گرفته است. برای این منظور از کمپوست، خاک و محصول قارچ خوراکی چهار گلخانه در استان کردستان با پنج تکرار برای هر یک نمونه برداری به عمل آمد. در کل در این بررسی تعداد ۶۰ نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از روش هضم اسیدی، هضم شدند. سپس غلظت عناصر توسط دستگاه نشر اتمی قرائت گردید. میانگین غلظت آرسنیک در قارچ های خوراکی ۸۹٫۷۴۲ میلی گرم در کیلوگرم، کادمیوم ۰٫۳۲ میلی گرم در کیلوگرم، مس ۴۸٫۸۶۸ میلی گرم در کیلوگرم، سرب ۳٫۱۵۲ میلی گرم در کیلوگرم و روی ۲۴٫۰۷۲ میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین غلظت آرسنیک، سرب و مس در کلیه نمونه های قارچ خوراکی بالاتر از حد استاندارد WHO (عنصر آرسنک ۰٫۵ میلی گرم در کیلوگرم، سرب ۲ میلی گرم در کیلوگرم و مس ۴۰ میلی گرم در کیلوگرم در مواد غذایی) بوده است. این در حالی است که کلیه نمونه های قارچ از لحاظ عناصر روی و کادمیوم کاملا سالم بودند. همچنین غلظت کلیه عناصر در خاک و کمپوست به جز آرسنیک پایین تر از حد استاندارد EPA تشخیص داده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مصرف زیاد کودهای شیمیایی در گلخانه های استان کردستان باعث افزایش غلظت این عناصر شده است.