مقاله بررسی میزان غذادهی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیای سرم خون بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان غذادهی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیای سرم خون بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دفعات غذادهی
مقاله درصد غذادهی
مقاله فاکتورهای سرم خون
مقاله بچه ماهی کپور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادی رشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور کلی اتفاق نظر محققین بر این است که فاکتورهای خونی و سرمی ماهیان در گونه های مختلف با هم تفاوت داشته و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم زیادی با شرایط محیطی، تغذیه ای، سن و… دارد. این تحقیق به مدت ۶ هفته در دو گروه A و B در ۸ تیمار و۳  تکرار و با تعداد  600عدد بچه ماهی کپور با وزن و طول متوسط ۱٫۵ گرم و ۲٫۹۷ سانتیمتر در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز سیجوال (بندرترکمن استان گلستان) انجام گرفت. در گروه A، ۴ تیمار شامل تیمار ۱: سه بار غذادهی در روز، تیمار ۲: چهار بار غذادهی در روز، تیمار ۳: پنج بار غذادهی در روز، تیمار ۴: شش بار غذادهی در روز که بچه ماهیان این گروه بر اساس ۵ درصد وزن بدن کل بچه ماهیان یک تکرار، در روز غذادهی گردیدند. در گروه B نیز ۴ تیمار شامل تیمار ۱: ۲٫۵ درصد وزن توده زنده، تیمار ۲: ۵ درصد وزن توده زنده، تیمار ۳: ۷٫۵ درصد وزن توده زنده، تیمار ۴: ۱۰ درصد وزن توده زنده بودند که ۴ بار در روز غذادهی شدند. بچه ماهیان هر دو گروه در طول دوره پرورش با غذای SFK تغذیه گردیدند. نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار گلوکز، کلسیم، کلسترول، تری گلیسیرید و منیزیم موجود در خون بچه ماهیان کپور مورد بررسی در گروه A به ترتیب برابر ۱۱٫۱۱±۷۵٫۱۷، ۰٫۵۹±۹٫۰۹، ۲۰٫۷۷±۱۰۱٫۳۳، ۴۲٫۴۱±۲۶۹٫۹۲ و ۰٫۴۱± ۲٫۸۴میلی گرم در دسی لیتر (mg/dl) و در گروه B به ترتیب برابر ۱۱٫۱۲±۸۱٫۳۳، ۰٫۷۲±۸٫۷۳، ۲۷٫۰۱±۹۰٫۵۸، ۴۱٫۲۵±۲۲۱٫۳۳ و ۰٫۵۵±۳٫۳۲ میلی گرم در دسی لیتر (mg/dl) می باشد، ضمن آن که نتایج بررسی فاکتورهای سرم خون بچه ماهیان کپور نشان داد که دفعات و درصد غذادهی تاثیری در تغییرات میزان گلوکز، کلسیم، کلسترول، تری گلیسیرید و منیزیم سرم خون آنها ندارد.