مقاله بررسی میزان شکایات و عوامل موثر بر آن در بیمارستان فیروزگر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پیاورد سلامت از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شکایات و عوامل موثر بر آن در بیمارستان فیروزگر تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکایات
مقاله بیمارستان
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدنیا سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوی شایان زینب
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شکایت، ابراز نارضایتی است که نیاز به پاسخگویی و رسیدگی دارد. همچنین، ابزاری بسیار موثر برای ارتقای کیفیت خدمات است. هدف از این مطالعه تعیین میزان شکایات ثبت شده در بیمارستان فیروزگر و عوامل موثر بر آن در مدت ۱۲ ماه از فروردین تا اسفند ۱۳۹۱ می باشد.
روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه گذشته نگر از نوع توصیفی است. تمام شکایات ثبت شده اعم از کتبی، شفاهی و تلفنی در دفتر شکایات بیمارستان فیروزگر در سال ۹۱ مورد بازبینی قرار گرفت. داده ها از طریق فرم مربوط به شکایات بیماران بیمارستان فیروزگرکه از چند قسمت شامل بخش مربوط به اطلاعات شخصی شاکی، بخش مورد شکایت، فرد مورد شکایت و توضیحاتی راجع به مشکل، تدوین شده و عوامل موثر در اظهار شکایات طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در مطالعه حاضر بیشترین میزان شکایات از پرستاران مرکز (۱۹۲ شاکی) بوده است، شکایت از پزشکان با (۱۷۱ شاکی) در رتبه بعدی بوده، برخورد نامناسب (۲۳٫۶۴%) بالاترین دلیل شکایات بیماران بود و شکایت از هزینه ها با ۱۴٫۱۸% در رتبه بعدی قرار داشت. از بین واحدهای پاراکلینیکی و پشتیبانی، واحد تاسیسات با ۵۲ شاکی بیشترین فراوانی شکایات را در بین واحدها داشت.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه ارتباط نامناسب بیشترین موضوع مورد شکایت بود، مداخله در این حوزه باید مدنظر باشد. بیمارستانها باید بصورت نظام مند ریشه مشکلات را مشخص کنند.