مقاله بررسی میزان شیوع کراتیت هرپسی در بیماران مراجعه کننده به مرکز چشم پزشکی فیض با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع کراتیت هرپسی در بیماران مراجعه کننده به مرکز چشم پزشکی فیض با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوع
مقاله کراتیت هرپسی
مقاله واکنش زنجیره ای پلیمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: وسطی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نفیسه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ویروس هرپس سیمپلکس HSV) یا (Herpes simplex virus یکی از شایع ترین عوامل نابینایی یک طرفه در دنیا می باشد. تشخیص این بیماری متکی به علایم بالینی است. در این مطالعه با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR) یا (Polymerase chain reaction، شیوع بیماری در بیماران مراجعه کننده به مرکز چشم پزشکی فیض بررسی گردید.
روش ها: این مطالعه توصیفی در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید و نمونه ای به حجم ۳۰۷ نفر از بیمارانی با تظاهرات عمومی کراتیت انتخاب شد. روش PCR به منظور تشخیص DNA HSV-1 انجام پذیرفت. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS، میزان شیوع برآورد گردید.
یافته ها: از ۳۰۷ نمونه چشمی، ۱۸۲ زن (۵۹٫۳ درصد) و ۱۲۵ مرد (۴۰٫۷ درصد) با میانگین سنی ۷٫۴۱±۲۷٫۳۰ سال بودند. تعداد ۲۰ نفر از بیماران با میانگین سنی ۳٫۳۱±۲۷٫۵۵ سال از نظر وجود DNA کراتیت هرپسی مثبت تشخیص داده شدند.
نتیجه گیری: شیوع کراتیت هرپسی در این نمونه، ۶٫۵۱ درصد محاسبه گردید. میزان ابتلا به این بیماری در جمعیت زنان و مردان تفاوت معنی داری نداشت.