مقاله بررسی میزان شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در زندانیان شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در زندانیان شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله الگوی مصرف
مقاله زندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علویجه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آمویی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زینت مطلق فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردی پور حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتیاد یکی از بزرگترین مشکلات جامعه است، که منجر به هدر رفتن سرمایه های کلان ملی شده و از مهم ترین عوامل بر هم زننده نظم و امنیت در جامعه می باشد. هدف از انجام مطالعه تعیین میزان شیوع و الگوی سوء مصرف مواد مخدر در بین زندانیان می باشد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که در ۶۱۵ نفر از زندانیان مرتبط با قتل، نزاع و سرقت در شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: ۳۹٫۴ درصد از نمونه ها سابقه مصرف مواد قبل از رفتن به زندان را گزارش کردند. تریاک (%۳۳٫۲) و شیشه (%۲۷٫۱) بیشترین مواد مصرفی در بین زندانیان بود. ۹٫۳ درصد افراد سابقه اعتیاد تزریقی داشتند. سن شروع مصرف مواد ۹ تا ۳۴ سال بود (میانگین ۱۴٫۳۶، انحراف معیار ۴٫۹۷).
نتیجه گیری: پائین بودن سن مصرف مواد و شیوع اعتیاد تزریقی در بین مجرمین می تواند زنگ خطری برای مسوولین باشد؛ در این راستا اجرای برنامه های پیشگیری از رفتارهای پرخطر و کاهش آسیب در گروه های در معرض خطر می تواند نتایج سودمندی را در پی داشته باشد.