مقاله بررسی میزان شیوع مکمل های غذایی و دارویی در بین دانش آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، ۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع مکمل های غذایی و دارویی در بین دانش آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، ۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل غذایی
مقاله دارو
مقاله شناگر
مقاله دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانیان علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه استفاده از مکمل ها در بین ورزشکاران مبتدی و حرفه ای و حتی غیرورزشکاران با اهداف مختلف بسیار رایج است. هدف این پژوهش بررسی میزان شیوع انواع مکمل های غذایی و دارویی در بین دانش آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد،۱۳۹۱) بود.
روش: جامعه آماری این پژوهش توصیفی را ۱۸۹ شناگر شرکت کننده در مسابقات قهرمانی مدارس کشور تشکیل می دهد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. از جدول درصد فراوانی، میانگین، میانه، واریانس و انحراف معیار برای توصیف داده ها استفاده شد (P<0.05).
نتایج: ویتامین C، مولتی ویتامین و ویتامین E بیشترین مصرف را در بین شناگران پژوهش را داشته است. پاسخ دهندگان آگاهی کمی از مجاز و غیرمجاز بودن مکمل ها و داروها داشتند و داروخانه ها مهمترین منبع برای تهیه مکمل ها بوده است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت ویتامین ها بیشترین مصرف را در بین شناگران پژوهش داشته است. همچنین بعلت کمبود آگاهی شناگران پژوهش لزوم برنامه ریزی برای بالا بردن دانش آنها جهت استفاده بهینه از مکمل ها و عدم استفاده از داروهای غیرمجاز ضروری به نظر می رسد.