مقاله بررسی میزان شیوع فصلی کمپیلوباکتر ججونای و کمپیلوباکترکولای در شیرهای خام شهرستان آمل با استفاده از روش M.PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۸۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع فصلی کمپیلوباکتر ججونای و کمپیلوباکترکولای در شیرهای خام شهرستان آمل با استفاده از روش M.PCR
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپیلوباکتر ججونای
مقاله کمپیلوباکتر کولای
مقاله شیوع فصلی
مقاله PCR
مقاله آمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی واسکس عباس
جناب آقای / سرکار خانم: کریم گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، تعداد ۱۳۸ نمونه شیر از مراکز جمع آوری شیر شهرستان آمل در هر فصل سال (۱۳۸۹) و به روش تصادفی ساده، تهیه شدند. نمونه ها در شرایط سرما به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس، نمونه ها به مدت ۴۸ ساعت در محیط کشت آبگوشت غنی کننده کمپیلوباکتر تحت شرایط میکروآئروفیلیک در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد به مدت زمان ۴۸ ساعت گرمخانه گذاری شدند. محیط های غنی شده به داخل یک محیط کشت انتخابی بر پایه blood agar انتقال یافتند و دوباره تحت شرایط ذکر شده گرمخانه گذاری شدند. سپس،DNA باکتری از یک میلی لیتر آبگوشت غنی کننده استخراج گردید. ردیابی و شناسایی گونه های کمپیلوباکتر با روش Multiplex PCR و با استفاده از ژن اختصاصی گونه ججونای و کولای صورت پذیرفت DNA ladder 100 pb به عنوان یک Size Reference برای آزمایش PCR مورد استفاده قرار گرفت. محصول PCR برای گونه ججونای۱۶۰ pb و برای گونه کولای ۸۹۴ bp با ژل الکترفورز شناسایی شد. از مجموع ۱۳۸ نمونه در هر فصل در فصل بهار، ک. ججونای ۶٫۶ درصد و ک.کولای ۱٫۵ درصد، در فصل تابستان، ک. ججونای ۱۱٫۶ درصد و ک.کولای ۳٫۷ درصد، در فصل پاییز، ک. ججونای ۵٫۱ درصد و ک.کولای ۲٫۲ درصد، در فصل زمستان ک. ججونای ۲٫۹ درصد و ک.کولای ۰٫۸ درصد تشخیص داده شدند. نتایج این مطالعه، نشان داد که در فصل تابستان، کمپیلوباکتر ججونای و کولای در بیش ترین میزان شیوع و در فصل زمستان در کم ترین میزان شیوع در شیرهای خام شهرستان آمل بودند (p<0.05).