مقاله بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی و ارتباط آن با شرایط فیزیکی محیط کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۶۵ تا ۶۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی و ارتباط آن با شرایط فیزیکی محیط کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله پرسش نامه ی مسلاچ
مقاله محیط کار
مقاله سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته عربی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شگرف نخعی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تبرایی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: محیط کار، شامل تنش های فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر یک بر سلامت افراد تاثیرگذارند. این مساله در مورد کارکنان بهداشتی-درمانی که در ارتباط دائم با مراجعان بیمار هستند بیشتر مشهود است. تنش های پی در پی و شدید، جز لاینفک حرف پزشکی بوده و شاغلان آن را در معرض فرسودگی قرارمی دهد. تحقیق حاضر با هدف تعیین سطح فرسودگی شغلی و ارتباط آن با شرایط فیزیکی محیط کار در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گردیده است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی–تحلیلی بوده که در بین ۲۲۰ نفر از کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفته است. برای این کار، از پرسش نامه استاندارد مسلاچ و پرسش نامه شرایط فیزیکی محل کار شامل ده سوال که اعتبار محتوایی آن توسط اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت سبزوار به تایید رسیده، به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. این پرسش نامه ها، توسط کارکنان تکمیل و پس از جمع آوری داده ها، توسط نرم افزار spss 16 مورد تحلیل قرارگرفته اند.
یافته ها: بالاترین میانگین سنی در کارکنان اداری و خدمات (۷٫۰۸±۴۱٫۳ سال) مشاهده شده است. بین کاهش در عملکرد و مسخ شخصیت با محل خدمت کارکنان و بین کاهش در عملکرد، مسخ شخصیت و فرسودگی عاطفی با رشته ی شغلی، ارتباط آماری معنا داری مشاهده گردیده و شرایط فیزیکی محیط کار نیز با کاهش در عملکرد کارکنان مرتبط بوده است.
نتیجه گیری: کار در محیط های بهداشتی درمانی، همواره با استرس های شغلی همراه است و هرچند که کارکنان این بخش، مستعد ابتلا به فرسودگی شغلی هستند. ولی می توان با تقویت روابط غیر رسمی در سازمان، انگیزش کارکنان، مهارت آموزی، بهبود شرایط فیزیکی محیط کار و شایسته سالاری، مداخلات موثری را در راستای کاهش آسیب پذیری و فرسودگی کارکنان انجام داد.