مقاله بررسی میزان شیوع بلاستوسیستیس هومینیس در شهرستان تبریز در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع بلاستوسیستیس هومینیس در شهرستان تبریز در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاستوسیستیس هومینیس
مقاله شیوع
مقاله تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: محامی اسکویی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: محامی اسکویی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صفاییان عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: بلاستوسیستیس تک یاخته انگلی شایع در انسان و حیوانات مختلف است که انتشار جهانی داشته و به دفعات از نمونه های مدفوع در آزمایشگاه های انگل شناسی جدا می شود. با توجه به شیوع نسبتا بالا و تاکید بر بیماری زا بودن بلاستوسیستیس به خصوص در افراد دارای نقص سیستم ایمنی در تحقیقات اخیر، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آلودگی به بلاستوسیستیس هومینیس در شهرستان تبریز در سال ۱۳۸۸ انجام گرفته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، حجم نمونه بر اساس فرمول آماری به تعداد ۵۵۸ نمونه محاسبه گردید. از افراد نمونه مدفوع سه نوبته جمع آوری شد و تمامی نمونه ها از نظر آلودگی به بلاستوسیستیس هومینیس با استفاده از روش های آزمایش مستقیم با سرم فیزیولوژی، لوگل، تهیه اسمیر و رنگ آمیزی تری کروم و همچنین روش رسوبی فرمل اتیل استات مورد آزمایش قرار گرفتند.
یافته ها: از مجموع ۵۵۸ نمونه مورد بررسی، ۴۱۲ نفر (۷۳٫۸۳ درصد) سالم و ۱۴۶ نفر (۲۶٫۱۷ درصد) آلوده بودند. شایع ترین علائم در افرادی که فقط به بلاستوسیستیس هومینیس آلوده بودند شامل درد شکم (۴۹٫۴ درصد)، بی اشتهایی (۳۵٫۸ درصد) و تهوع (۳۳ درصد) بود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عفونت بلاستوسیستیس هومینیس یکی از شایع ترین عفونت های انگلی روده ای بوده که غفلت از آن می تواند مشکلات زیادی را برای بیماران به وجود آورد. بنابراین به کارگیری روش های تشخیصی مناسب در آزمایشگاه های بیمارستان ها و مراکز درمانی می تواند در تشخیص صحیح و به موقع موثر باشد که این امر نقش مهمی در ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی جامعه ایفاء خواهد نمود.