مقاله بررسی میزان شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا گوسفند و بز در شهرستان سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا گوسفند و بز در شهرستان سنندج
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوع
مقاله لینگواتولا سراتا
مقاله سنندج
مقاله گوسفند
مقاله بز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: مشکی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اکثر مناطق دنیا لینگواتولوز از بیماری های مهم انگلی بوده و در کشتارگاه ها از عوامل عمده ضبط کبد محسوب می شود. ابتلا به این انگل علاوه بر خسارات اقتصادی غیر مستقیم مسلما بر تولیدات دامی نشخوارکنندگان تاثیرگذار است. انگل بالغ لینگواتولا سراتا در بینی و مجاری تنفسی سگ و سایر سگ سانان زندگی می کند. علفخواران نظیر گاو، گوسفند، بز و شتر بعنوان میزبان واسط با بلعیدن تخم انگل آلوده شده و مراحل نوزادی در احشاء و اندام های داخلی آنها بویژه عقده های لنفاوی مزانتر، کبد، ریه، طحال و کلیه ادامه می یابد، سپس مرحله نوزادی در بافت های مذکور پس از چند مرحله پوست اندازی که ۵-۶ ماه به طول می انجامد به مرحله نوچه ای می رسد. هدف از بررسی حاضر تعیین وضعیت آلودگی به لینگواتولا سراتا در نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز) کشتار شده در کشتارگاه سنندج بود، بدین منظور از تعداد ۳۵ لاشه گوسفند و ۳۵ لاشه بز در هر فصل (سال ۱۳۹۱)، طی بازرسی کشتارگاهی نمونه گیری بعمل آمد. نمونه ها ضمن مشاهده مستقیم با روش هضمی نیز تحت آزمایش قرار گرفتند. در هر مورد نمونه گیری محل، جنس و سن دام ها ثبت گردید. در تحقیق حاضر در هیچکدام از نمونه های تحت بررسی آلودگی به مرحله نوزادی کرم زبانی شکل مشاهده نشد. مسلما این وضعیت به دلیل عدم وجود آلودگی میزبان اصلی یعنی گوشتخواران با اولویت سگ در نواحی تحت بررسی می باشد، با این وجود بنظر می رسد که بایستی مطالعات تکمیلی در مورد این طیف میزبانی و در منطقه تحت اشاره مورد توجه قرار گیرد.