مقاله بررسی میزان شدت میدان های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالا در بخش های بیمارستانی همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان شدت میدان های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالا در بخش های بیمارستانی همدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میدان الکتریکی
مقاله میدان مغناطیسی
مقاله تجهیزات ولتاژ بالا
مقاله تسلامتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پور نیما
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی تینوش
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عربیان خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیریونیزان بر بدن موجودات زنده از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. وسایل و تجهیزات پزشکی که با ولتاژ بالا کار می کنند از منابع مهم تولید میدان های الکترومغناطیسی هستند که این میدان ها از عوامل زیان آور محیط کار در بخش های بیمارستانی که از تجهیزات ولتاژ بالا (High voltage) استفاده می کنند، به شمار می روند. بنابراین هدف اصلی از انجام این مطالعه، تعیین میزان شدت میدان های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالای موجود در بخش های رادیولوژی بیمارستان های علوم پزشکی همدان است.
روش بررسی: این مطالعه یک بررسی مقطعی(Cross-sectional) بوده و در آن میزان شدت میدان های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالای موجود در بخش های بیمارستانی همدان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با استفاده از دستگاه کالیبره شده تسلامتر HI-3603، میزان شدت میدان های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالای موجود در بخش های رادیولوژی در سطح بیمارستان های علوم پزشکی واقع در شهر همدان مورد مطالعه قرار گرفتند. این اندازه گیری ها در فاصله های ۱٫۵m, 1m, 0.5m, 25cm و 3m از منبع ولتاژ بالا صورت گرفت.
یافته ها: بیشترین شدت میدان های مغناطیسی و الکتریکی در اطراف سیستم های ولتاژ بالا در مراکز مورد مطالعه و در فاصله های کمتر از ۱ متر از سیستم ولتاژ بالا به ترتیب ۲۹٫۶۲۵±۵٫۷۳۸ میلی گاوس و ۲۵٫۱۷±۰٫۹۲ Vm اندازه گیری شد که کمتر از مقادیر توصیه شده توسط ICNIRP برای تابش گیری شغلی و حتی تابش گیری افراد عادی است. بیشترین شدت میدان های مغناطیسی و الکتریکی در اطراف سیستم های ولتاژ بالا در محل قرارگیری تکنسین تصویربرداری در هر یک از سیستم های موجود ۳٫۰۵±۰٫۰۰۴ میلی گاوس و ۱۲٫۸±۰٫۰۵V/m بود که کمتر از مقادیر توصیه شده توسط ICNIRP برای تابش گیری شغلی و حتی تابش گیری افراد عادی است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، به نظر نمی رسد تابش گیری پرسنل شاغل در مراکز رادیولوژی به مقادیر بیش از حد مجاز تابش گیری شغلی برسد، بنابراین در خصوص تابش گیری بیش از حد تابش های غیریونیزان در پرتوکاران نگرانی وجود ندارد. توصیه می شود به منظور مطالعه جامع در این زمینه مقایسه شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی در سیستم های ژنراتور با مارک های مختلف انجام شود.