مقاله بررسی میزان سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر شهریار و مقایسه آن با متوسط عملکرد دانش آموزان پایه چهارم کل کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر شهریار و مقایسه آن با متوسط عملکرد دانش آموزان پایه چهارم کل کشور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرلز
مقاله سواد خواندن
مقاله درک مطلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی صغری
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهارت در خواندن یکی از مهمترین نیازهای یادگیری دانش آموزان در زندگی امروز است. این مهارت معطوف به توانایی درک مطلب، تفسیر و استنتاج از متون و دریافت معنی و مفهوم پیامی است که به نگارش در آمده است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی هر دانش آموز با میزان توانمندی وی در درک مطلب ارتباط مستقیم دارد. هدف از این پژوهش بررسی سطوح مختلف درک مطلب (سواد خواندن) دانش آموزان شهر شهریار و مقایسه آن با متوسط عمکرد دانش آموزان کل کشور بود. روش این مطالعه، پیمایشی مقطعی بود و ابزار آن دفترچه های استاندارد شده بین المللی (پرلز) بود که روی ۲۶۰ دانش آموز دختر و پسر پایه چهارم شهر شهریار که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا شد. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و به کار بردن آزمون تی تک نمونه ای نتایجی به دست آمد که در تحلیل و بررسی آنها بین متوسط عملکرد دانش آموزان شهریار و دانش آموزان کل کشور در سطح سوم و چهارم (سطوح استنتاجی) درک مطلب، تفاوت معناداری دیده نشد، اما در سطح اول و دوم درک مطلب (سطوح حفظی) عملکرد دانش آموزان شهریار بالاتر از دانش آموزان کل کشور بود. همچنین دانش آموزان شهریار در درک متون ادبی با دانش آموزان کل کشور تفاوت معناداری نداشتند، اما در درک متون اطلاعاتی عملکرد بهتری نسبت دانش آموزان کل کشور دارا بودند.