مقاله بررسی میزان سلامت پریودنتال در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۳۳۶ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان سلامت پریودنتال در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پریودنتیت
مقاله سلامت پریودنتال
مقاله آنژیوگرافی
مقاله بیماری های عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: ملا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نماینده سیده مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه ایل زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در مطالعات انسانی نشان داده شده است که افراد مبتلا به بیماری قلبی- عروقی، وضعیت پریودنتال بدتری دارند. هدف از این مطالعه بررسی میزان سلامت پریودنتال در بیماران با تشخیص اولیه بیماری های عروق کرونری است که تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته بودند.
روش بررسی: در این مطالعه ۱۳۵ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب (CAD) که تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته بودند، شرکت کردند. ایندکس های پریودنتال شامل: خونریزی هنگام پروپ کردن (BOP)، پلاک ایندکس (PI)، عمق پروبینگ (PD)، وجود درگیری فورکا، تعداد دندان های از دست رفته و تعداد دندان هایی با لقی پاتولوژیک ارزیابی شدند. از روی نتیجه آنژیوگرافی وجود تنگی عروق کرونر و شدت آن، بر اساس تعداد رگ درگیر ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری N par test و Mann-Whitney test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج: با توجه به نتایج آنژیوگرافی، ۱۰۶ بیمار به CAD مبتلا بودند، که ۶۵% از این افراد پریودنتیت، ۲۸% ژنژیویت و %۶٫۶ افراد پریودنشیم سالم داشتند. از ۲۹ نفر باقیمانده (نتیجه آنژیوگرافی آنان نرمال بود) %۴۴٫۸ ژنژیویت و %۴۴٫۸ پریودنتیت داشتند. شاخص عمق پاکت در بین بیماران مبتلا و غیرمبتلا به تنگی عروق کرونر به طور معنی داری متفاوت بود (p<0.05)، در حالی که در شاخص های دیگر پریودنتال تفاوت معنی داری در بین بیماران مبتلا و غیرمبتلا به تنگی عروق کرونر وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: افراد مبتلا به CAD از سلامت پریودنتال بدتری نسبت به افراد با آنژیوگرافی طبیعی برخوردارند.