مقاله بررسی میزان رشد، مقاومت و توانایی حذف فلز روی در باکتری های مقاوم جداشده از آب و رسوبات رودخانه کارون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان رشد، مقاومت و توانایی حذف فلز روی در باکتری های مقاوم جداشده از آب و رسوبات رودخانه کارون
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های مقاوم به روی
مقاله روی
مقاله سودوموناس
مقاله رودخانه کارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کفیل زاده فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: چیت تایی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اگرچه روی یک یون فلزی ضروری است، اما غلظت های بالای آن سمی بوده و بر بسیاری از وظایف مهم سلولی اثر مهاری دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان رشد، مقاومت و توانایی حذف فلز روی در باکتری های جداشده از رودخانه کارون می باشد.
روش کار: در این تحقیق نمونه برداری از آب و رسوبات ۴ ایستگاه در سه فصل انجام گرفت. جداسازی باکتری های مقاوم از طریق غنی سازی و کشت مستقیم در محیط جامد صورت گرفت. سپس باکتری های جداسازی شده با استفاده از تست های بیوشیمیایی شناسایی و تعیین هویت شدند و میزان مقاومت آنها در محیط LB broth حاوی غلظت های ۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلی گرم بر لیتر کلرید روی تعیین گردید. سپس رشد باکتری های مقاوم در غلظت ۲۶۰ mg/L کلرید روی و توانایی حذف روی در آنها بررسی شد.
یافته ها: باکتری هایی نظیر سودوموناس، اشریشیا کولی، سالمونلا و سیتروباکتر به عنوان باکتری های مقاوم به روی شناسایی شدند. برخی از این باکتری ها قادر به تحمل غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر کلرید روی بودند. توانایی حذف روی، توسط باکتری های جدا شده در هر فصل، بین ۳۹ تا ۶۸ درصد متغیر بود. باکتری سودوموناس جداشده در فصل تابستان بیشترین میزان رشد را در حضور فلز روی نشان داد.
نتیجه گیری: باکتری های جدا شده از محیط های آلوده به روی دارای پتانسیل حذف این فلز می باشند. منحنی های رشد باکتری های مقاوم، در حضور ۲۶۰ mg/l کلرید روی از منحنی استاندارد رشد پیروی کردند. باکتری Pseudomonas sp جدا شده در فصل تابستان، با کارایی ۶۸ درصد، بیشترین میزان حذف روی را داشت.