مقاله بررسی میزان حذف مواد آلی طبیعی از آب با استفاده از سیستم زدایش با هوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان حذف مواد آلی طبیعی از آب با استفاده از سیستم زدایش با هوا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد آلی طبیعی
مقاله جذب
مقاله کیفیت آب
مقاله تصفیه آب
مقاله زدایش با هوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پیرصاحب مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: پورعشق یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلودگی منابع آب به مواد آلی و مشکلات حاصل از آنها از قبیل ایجاد طعم و بوی نامطبوع و تشکیل فرآورده های جانبی گندزدایی، ضرورت دارد تا روشهای حذف این مواد در آب آشامیدنی مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیستم زدایش با هوا در حذف مواد آلی طبیعی از آب آشامیدنی می باشد.
روش کار: برای انجام این تحقیق، پایلوت سیستم زدایش با هوا از جنس PVC با قطر ۱۵ cm و ارتفاع ۱۴۰ cm که از قطعات لوله خرطومی پر گردید؛ طراحی، اجرا و راه اندازی گردید. سپس سیستم در ۵ مرحله ۰٫۶ ۱/min، ۰٫۸، ۱، ۱٫۲، ۱٫۵ بارگذاری شد. میزان جذب نمونه ها در طول موج ۲۵۳٫۷ nm و COD آن ها اندازه گیری گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که COD و میزان جذب نمونه ها با گذشت زمان در دبی های ۰٫۶ ۱/min، ۰٫۸، ۱، ۱٫۲ کاهش یافته است. با افزایش دبی ورودی، میزان جذب و COD نمونه ها در تمامی مراحل بارگذاری (به جزء بارگذاری ۱٫۵ ۱/min) افزایش یافت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیستم زدایش با هوا قابلیت حذف مواد آلی را داشته به طوری که بیشترین میزان حذف در بارگذاری کم اتفاق افتاد. همچنین بین غلظت COD و میزان جذب نمونه ها (به جز بارگذاری ۱٫۵ ۱/min) ارتباط معنی داری (R2³۰٫۹۵) برقرار بوده و می توان بجای اندازه گیری COD از میزان جذب نمونه ها در طول موج اشعه ماورا بنفش استفاده کرد.